Salı , 12 Aralık 2017
Son Eklenenler
Anasayfa » Vahdet Önderleri » Ayetullah Mekarim Şirazi’den ‘‘El Ezher Şeyhi’’ne Önemli Mektup
Ayetullah Mekarim Şirazi’den ‘‘El Ezher Şeyhi’’ne Önemli Mektup

Ayetullah Mekarim Şirazi’den ‘‘El Ezher Şeyhi’’ne Önemli Mektup

El Ezher Şeyhi’nin Ramazan ayında televizyondan yayınlanan ve Ehlibeyt Mektebi’ni hedef alan yersiz ve asılsız suçlamalarının ardından, ‘‘Ayetullah Mekarim Şirazi’’ ‘‘Dr. Ahmet Et Tayyip’’e bir mektup göndererek, önde gelen tanınmış Şii ve Sünni ulema’nın katılımıyla vahdet’i engelleyen unsurların araştırılması için bir konferans düzenlenmesini istedi. 

Mektupta şunlara yer verilmiştir: Bizim inanç ve itikadımıza göre, sizin Ramazan ayı boyunca televizyondan yayınlanan sohbetlerinizde, Şii inanç ve itikatlarını hedef alan konuşmanız tartışmaya açıktır.

Mektuba şunlar da eklenmiş: Size karşı saygımız yerinde, fakat biz bu tür konuların televizyonlarda gündeme gelmesinin Şia ve Sünni arasındaki ihtilafların daha da körüklenmesine sebep olacağı ve İslam düşmanlarının kirli hedeflerine ulaşmada araç olarak kullanılacağı kanısındayız.

Ayetullah Mekarim Şirazi’nin mektubunun tam metni aşağıdaki gibidir:

Bismillahirrahmanirrahim

Mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Başlangıçta, bu yılki mübarek Ramazan ayında Mısır televizyonunda Ramazan özel sohbetlerinizde ‘‘El Ezher Şeyhi Konuşuyor’’ adlı programda Şia ve Sünni arasında ihtilaflı konular olan ‘‘İmamet ve Sahabe’’ konularını kendinizden emin ve büyük bir kararlılıkla ele aldığınızdan dolayı ve her daim Müslümanların vahdet ve birlikteliği için gerekli çalışmalarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Biz sizin bazı konuşmalarınızdan dolayı son derece mutluyuz, özelliklede şu sözlerinizden; ‘‘Şia ve Sünni bu ümmetin iki kanadı gibidir, şu anda Şii ve Sünni arasında çıkarılan ihtilaflar Müslümanlara mezhepçilik savaşı adı altında vurulmak istenen en büyük darbedir, Şii ve Sünni kelime-i tevhit ve kelime-i şehadet’e iman ettikleri sürece, El Ezher tarafından aralarında hiçbir fark konulamaz.’’ Sizin bu sözleriniz El Ezher’in ılımlı fikirsel ve inançsal kavramların yayılmasındaki tutumundan kaynaklanmaktadır. Ancak izin verirseniz yapmış olduğunuz bu televizyon programı hakkında birkaç noktaya değinmek istiyorum:

1: Sahabeye ve Şia’nın önde gelen bazı önemli şahsiyetlerine hakaret etme konusunda (sizinde söylediğiniz gibi) söylenecek söz varsa o da şudur; Şia’nın tüm taklit mercii ve müçtehitleri bu işin önünü almak için arayış içerisindedirler. Fakat tüm bu engellemelere rağmen Şia’nın bilinçsiz ve göze gelmeyecek kadar bir kesimi bunu yapmaktadır.

2: Bizim inanç ve itikadımıza göre sizin Ramazan ayı boyunca televizyondan yayınlanan sohbetlerinizde Şii inanç ve itikatlarını hedef alan konuşmanız tartışmaya açıktır.
Size karşı saygımız yerinde, fakat biz bu tür konuların televizyonlarda gündeme gelmesi Şia ve Sünni arasındaki ihtilafların daha da körüklenmesine sebep olacağı gibi, İslam düşmanlarının kirli hedeflerine ulaşmada araç olarak kullanılacağı kanısındayız.

Keşke bu konular medya yerine, Şii ve Sünni mezhebine mensup alimlerin katılımıyla, aleni olmayan ilmi konferanslarda ele alınıp incelenseydi daha uygun olurdu diye düşünüyorum.

Bundan dolayı, Şii ve Sünni mezhebine mensup önde gelen alimlerin katılımıyla bir konferans düzenlenmesi ve vahdet’e engel teşkil edecek unsurların araştırılarak bulunmasını, diğer taraftan da İslami vahdetin güçlenmesi için önemli ve gerekli adımların atılmasını ve sonuç olarak da konferanstan çıkacak neticenin onaylanarak uygulamaya konulmasını öneriyorum.

Şiilerin sizin tarafınızdan Şia’ya yönelik eleştirilerinize televizyon, uydu ve medya aracılığıyla cevap vermeye çalışması yerine, önerimi kabul edeceğinizi ümit ediyorum.
Son olarak Müslümanlar arasındaki vahdetin oluşması için göstermiş olduğunuz çabadan dolayı teşekkür eder ve sizin için Allah’tan başarı dilerim.

Kum / Nasır Mekarim Şirazi 
29 Ramazan 1436 

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz