Çarşamba , 22 Kasım 2017
Son Eklenenler
Anasayfa » Haberler » Hasan Ruhani: Şii hilali ile Sünni üçgeni sapık ve fitneci iddialar
Hasan Ruhani: Şii hilali ile Sünni üçgeni sapık ve fitneci iddialar

Hasan Ruhani: Şii hilali ile Sünni üçgeni sapık ve fitneci iddialar

Tahran’da düzenlenen 30. Dönem Uluslararası İslami Vahdet konferansında konuşma yapan İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tekelci ve düşünsel taşlaşmışlığın en kötü bir olay olduğunu, Şii Hilali(!) ile Sünni Üçgeni(!) gibi iddiaların boş ve hatalı olduğunu söyledi.

Dr. Ruhani doğru düşünce sahibi olanların taşlaşmışlığının toplumsal hayatı bozabilecekleri bir yana sapık düşünce sahiplerinin taşlaşmış tutum ve inatlarının daha bir tehlike arz edeceklerini söyledi. Ruhani, İslam’ın şiddet, terör ve insan katliamını asla kabul etmediğini, İslam alimleri ve aydınlarla düşünürlerinin bu konuda halkı aydınlatmada büyük sorumluluk taşıdıklarını, farklı yönetimler ve güç kaynaklarının terör örgütlerini kendi emellerini gerçekleştirmenin işe yaramayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Şii’nin Sünni ve Sünnilerin Şii karşısında durmadığını, İmam Humeyni’nin vurguladığı gibi, Amerikancı İslam ile Öz Muhammedi (saa) İslam’ın karşı karşıya geldiğini kaydetti.

Ruhani Şii ve Sünnilerin Müslüman kardeşler olarak Kuran’ı kerim ve Azimuşşan Hz. Muhammed Mustafa peygamberin yolunun izleyicisi müminler olduklarını, İslami ilimler havzalarıyla tebliğciler, yazarlar ve düşünürlerin gerçek ve öz İslamı anlatmada büyük yükümlülük taşıdıklarını belirtti.  İslami medreselerin bazısında sapık düşüncelerin İslam diye talebelere aşılandığını ifade eden cumhurbaşkanı Ruhani, ancak Hem Şii hem de Sünni Müslümanların Şiddet ve terörizmi mutlak bir şekilde reddettiklerini, İslam’ın bütün kavimler ve diğer dinlere mensup insanların katliamı ve tacizini de yasakladığını  sözlerine ekledi.

İran İslam cumhuriyetinin yüksek Milli güvenlik şurası başkanı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, büyük güçlerle İslam ülkelerindeki bazı dikta ve küresel güçlerin işbirlikçisi rejimlerin terör örgütlerini kullanıp, bölge ülkelerini kendi sultaları ve sömürge pazarına dönüştürebileceklerini sanmalarının büyük bir hata olduğunu ifade ederek, Allah’ın izniyle Felluce kurtarıldığı gibi Haleb’in de terör örgütleri işgalinden kurtarıldığını, İnşallah yakın gelecekte Irak ve Suriye’nin tam olarak tekfirci teröristlerden  temizlenip özgürlüğüne kavuşacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin özenle belirttiği gibi, İslam Peygamberi –saa-,  لا اله الا الله” ”  Tevhid şiarı temelinde Ahlak değerleri bayrağını dalgalandırdı. Hz. Muhammed –saa- sadece putları değil, eşrafiyeti, sınıfsallığı, üstünlük taslamaları ve eşitsizliklerle sosyal adaletsizliği, istibdat ve zorbalığı da neyf edip, kırıp dökerek, vahiy ve Kuran’ı kerimin öğretileriyle beşeri topluma saadet ve kurtuluş yolunu gösterdi. Kuran’ı kerim Sünneti Resul öğretilerine göre, İslam diğer dinlerin tamamlayıcısı olarak, önceki dinlerle çelişmemektedir. Müslümanlar kardeştir. Ancak İslam diğer dinlere mensup insanların da haklarının korunması, azarlanmaması, öldürülmemesini emretmektedir.

Allah; Ehli Kitabı da Tevhid temelinde Müslümanlarla ittifak kurmaya, şirk kurmamaya çağırmaktadır. İslam sömürgeci, işgalci, zalim güçlere ve sömürücü güç odaklarına karşı mücadele etmeye çağırmaktadır. İslam ülkeleri sömürgeci güçlerin saldırı ve işgaline uğradığında Şii ve Sünniler yekvücut olarak Cihad yapıp, birlikte şehit düştüler. Ülkelerin bağımsızlığını ve kurtuluşunu sağladılar. Tekfirci teröristler, İslam ülkelerini, halk ve İslam düşmanlarının karanlık emellerini gerçekleştirme doğrultusunda katliam ve yıkıma uğrattılar.

Güzelim Musul ve Halebi enkaza çevirdiler. Asırlarca Şii ve Sünni Müslümanlarla Hristiyanlar birlikte ve barış içinde Irak, Suriye, Yemen, Libya, Mısır, Afganistan ve Pakistan’da yaşadılar. Ancak Selefi vahhabi terörizm’in ortaya çıkmasıyla İslam ülkeleri insani faciaya ve yıkıma maruz kaldı. Hıristiyan kadın ve kızlar esir alınıp köle pazarında satıldı. Şii kadın ve kızlar tecavüze uğrayıp, parçalanıp yakıldılar. Şii erkekler genç ihtiyar hunharca öldürüldü. Bütün bu vahşet ve hunharlık İslam Peygamberinin Sünneti seniyesinin neresindedir?

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin vurguladığı gibi, tek bir Kurtuluş yolu Kuran’ı kerim ve Ehlibeyti Resulullah –saa- sevgisi ve öğretilerdir. Müslümanlar sömürgeci işgalci yabancı güçlere karşı Cihad’da zafer kazandılar. Ancak İslam ülkelerinin bazısındaki istibdat ve zorbalıkla diktatörlük ve hanedan rejimleriyle mücadeleden saptırmak için tekfirci şiddet ve terörizm ortaya çıkarıldı. Bu şiddet ve terörizm hem sömürgeci güçlerin hem de İslam ülkeleri içindeki dikta ve istibdadı rejimlerin beğendiği ve beslediği, hem sömürgecilik hem de sömürücülükten daha kötü ve çirkef bir varlıktır.

Seyid Ali Gaemmagami – Parstoday

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz