Pazar , 19 Kasım 2017
Son Eklenenler
Anasayfa » Öncü Şahsiyetler » Said Nursi » Said Nursi, Vahhabilik Tehlikesine Karşı Uyarmıştı
Said Nursi, Vahhabilik Tehlikesine Karşı Uyarmıştı

Said Nursi, Vahhabilik Tehlikesine Karşı Uyarmıştı

Said Nursi’nin Vahhabilik hakkındaki endişe ve uyarıları

“Aziz, muhterem kardeşim,

Evvela zatınızın bir risale kadar cami ve uzun ve müdakkikane hararetli mektubunuzu kemal-i merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki, Risale-i Nur’un üstadı ve Risale-i Nur’a Celcelutiye Kasidesinde rumuzlu işaretiyle pek çok alakadarlık gösteren ve benim hakaik-i imaniyede hususi üstadım, İmam-ı Ali dir (r.a.). Ve (Sa’d Suresi 86.Ayet : Ben, tebliğime karşılık, sizden bir ücret istemiyorum) ayetinin nassıyla, Al-i Beytin muhabbeti, Risale-i Nur’da ve mesleğimizde bir esastır ve Vehhabilik damarı, hiçbir cihette Nur’un hakiki şakirtlerinde olmamak lazım geliyor. Fakat, madem bu zamanda zındıka ve ehl-i dalalet ihtilafdan istifade edip, ehl-i imanı şaşırtıp ve şeairi bozarak Kur’ân ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanları var; elbette bu müthiş düşmana karşı cüz i teferruata dair medar-ı ihtilaf münakaşaların kapısını açmamak gerektir.

Hem, ölmüş insanları zemmetmek, hiç lüzumu yok. Onlar, dar-ı ahirete, mahall-i cezaya gitmişler. Lüzumsuz, zararlı, onların kusurlarını beyan etmek, emrolunan muhabbet-i Al-i Beytin muktezası değildir ve lazım da değildir diye, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Sahabeler zamanındaki fitnelerden bahis açmayı menetmişler. Çünkü Vakıa-i Cemelde Aşere-i Mübeşşereden Zübeyir ve Talha ve Aişe-i Sıddika (r.a.) bulunmasıyla Ehl-i Sünnet Velcemaat, o harbi, içtihad neticesi deyip, “Hazret-i Ali (r.a.) haklı, öteki taraf haksız; fakat içtihad neticesi olduğu cihetle affedilir.”

(Emirdağ Lahikası, s. 177, 178.)

islamivahdet.com

vehhabi

Kimler Neler Demiş?

1 Yorum - "Said Nursi, Vahhabilik Tehlikesine Karşı Uyarmıştı"

Bildir
avatar
deniz
Ziyaretçi
Herkes Emevileri Sünni sanır. Hayır emeviler sünni değildir. üstelik sünnilerin büyük imamı imam azamı zindana atıp, öldürmüşlerdir. imam azam, eğer imam alinin zamanında yaşasaydım onun bir askeri olurdum. demiştir. ayrıca medineyi her ziyaretinde imam caferi sadık hazretlerini ziyaret eder ona her zaman saygı duyar ,onunla ilmi sohbetler ederdi. emeviler buna tahammül edemediler ve bir bahane ile onu öldürdüler. emevi halifeliği sünni değildi. ama onların sonu sünnilerin eliyle geldi. her yerde, orta asyada ırakda sünniler emevi halifeliğini yıkmak için büyük isyanlar yaptılar ve sonunda emeviliği tarihe gömdüler yerine sünni abbasi halifeliğini kurup asırlarca yaşattılar. hiç bir sünni çocuğuna yezit, ya da… Read more »
wpDiscuz