Marifetin olgusu, zamanın nadirlerinden büyük ahlak üstadı ”Allame Ayetullah Mirza Ali Gazi Tabatabai’nin (Allame Tabatabai’nin ahlak üstadı) öğrencilerine buyurmuş olduğu ahlaki ve irfani tavsiyelerini siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz.

Namaz

Size namazlarınızı en üstün ve en faziletli vakitlerinizde yerine getirmenizi vasiyet ediyorum. O namazlar nafilelerle birlikte 51 rekâttır. Eğer onu yerine getiremezseniz 44 rekâtını kılın ve eğer dünyevi uğraşlar onu yerine getirmenize engel olursa en azından “tevabbin” namazını kılın. ( zeval vakti kılınan sekiz rekâtlık dönüş ve tövbe namazıdır.)

Merhum Allame Tabatabai ve Ayetullah Behçeti, bu büyük üstattan şöyle nakletmiştir: “Eğer bir kimse farz namazını ilk vaktinde yerine getirir ve yüce makamlara ulaşmazsa bana lanet etsin!”

Merhum Seyyid Haşim Razevi Hindi şöyle buyurmuştur: Bir gün birini elinden tutması ve yol göstermesi için Allame Gazi’nin yanına getirdiler. Merhum Allame Gazi şöyle buyurdular: “Bu şâhısa namazlarını ilk vaktinde kılmasını söyleyin.” Sonradan anlaşıldı ki bu kişi ibadetlerde vesvese ederek namazlarını en son vaktinde kılarmış.

Aynı şekilde şöyle buyurmuştur: Namazlarınızı pazarlık yapmayın onu ilk vaktinde huzu ve huşu içinde kılın. Eğer namazlarınızı korursanız her şeyinizi korumuş olursunuz. Zikr-i Kebir denilen Hz. Fatıma’nın (selamullahi aleyha) tesbihini (34 kere Allah-u Ekber 33 kere El hamdulillah 33 kere Subhanallah) ve Ayetel Kürsü’yü namazlardan sonra yerine getirin.

Namaz Kunutlarında Dua

Allame Seyyid Ali Gazi, öğrencilerine namazların kunutlarında şu duayı okumaları emrini vermişti:

“اللهم ارزقنی حبّک و حبّ ما تحبه، و حبّ من یحبّک، والعمل الذی یبلغنی إلی حبّک واجعل حبّک احبّ الاشیاء إلی. “

“Allahumme erzukni hubbeke ve hubbe ma tuhibbuhu ve hubbe men yuhubbuke, vel amelu’l lezi yebliğuni ila hubbike vec’el hubbeke ehebbel eşyai ila.”

Kur’an-ı Kerim

Ayetullah Necebat şöyle buyuruyordu: Ayetullah Mirza Ali Gazi, merhum Ayetullah Şeyh Ali Muhammed Burucerdi’ye (üstadın seçkin öğrencilerinden biriydi) buyurmuştu ki: “Hiçbir zaman Kur’an’dan ayrı kalma.” Oda üstat Gazi’nin bu düsturuna ömür boyu vefa göstererek bağlı kalmıştır. Her ne zaman zorunlu ve günlük işlerinden ayrılırsa Kur’an okur ve Kur’an’la olurdu.

Seyyid Muhammed Hasan Gazi şöyle buyurmakta: Üstadın nasihatlerinden bir kaçı şöyledir: “İlk önce Kur’an’ı yüzünden okumak. Üstat şöyle buyururdu: Kur’an’ı güzel ve sahih okuyunuz.” Başka bir nasihati ise İslam tarihi konusunda idi. Şöyle buyururdu: “Peygamber efendimizin doğumundan, 255 hicri kameri yılına kadar veya 260 hicri kamari yılına kadar bir devre İslam tarihi okuyun.” Bu düsturlara amelden sonra öğrencilerine gidin gece namazı kılın.” derdi.

Ayetullah Gazi, Allame Tabatabai’ye yazdığı mektubunda şunları yazmıştır: “Desturul Amel, Kur’an-ı Kerim’dir; fiyhi devau kulli devain ve şifau kulli ale ve devau kulli ğale ilmen ve amelen ve halen.” O muhlislerin gözlerinin nurunu (Kur’an’ı) her zaman gözünüzün üstünde tutun ve onunla yol hidayetçisi ve sırat-ı müstakimde seyrediniz. O şerif seyirlerden biri kıraattir…”

Ayrıca: “Gece, güzel ve gamlı bir şekilde Kur’an-ı Kerim’i kıraat ediniz. O müminlerin içecek ve şarabıdır. Kur’an tilaveti bir cüzden az olmamalıdır.”

Gece Namazı

“Ama gece namazı, artık hiçbir mümin için çare ve kaçış yolu yoktur, o kişiye şaşmak gerekir ki kemale ermek istiyor, ama gece namazına kalkmıyor ve biz şimdiye kadar hiç kimsenin gece namazına kalkmadan makamlara erdiğini duymadık.”

Allame Tabatabai şöyle buyurmuştur: “Necef-i Eşref’e öğrenimim için gittiğimde, merhum Allame Gazi’yle olan akrabalık ve yakınlığımdan dolayı bazen üstadın mahzarına giderdim. Yine bir gün medrese de durmuştum ki merhum Allame Gazi oradan geçiyordu. Benim yanıma gelince elini omzuma koyarak şöyle buyurdu: “Ey oğul! Dünya istiyorsan gece namazı kıl, ahiret istiyorsan gece namazı kıl.”

Hacı Seyyid Haşim Haddad şöyle buyururdu: “Merhum üstat bu şekilde idi ve bize de bu şekilde destur verirdi ki gece yarısı gece namazı için kalktığınızda az bir şey atıştırın, örneğin çay, ayran veya bir salkım üzüm yiyin. Öyle ki bedeninizi gevşeklik ve tembellikten çıkarsın ve ibadet hazzı gelsin.”

Pak ve Temiz Ehl-i Beyt İmamlarına Tevessül

Ayetullah Seyyid Ali Gazi mektuplarından birinde şöyle yazmakta: “… Ve Tüm yollarda… Pak ve temiz Ehl-i Beyt İmamlarına tevessül etmek ve mebdee tam bir teveccüh etmek gerekir. Çünkü yüz gelirse doksanda yanımızdadır zaten. Derviş ve onların tarikatlarından işimiz olmaz. Tarikat, doğruluk ve sefa ile ulema ve fakihlerin tarikatıdır.

Hz. Seyyid-i Şüheda’ya (imam Hüseyin) tevessül

Bir insanın Hz. Seyyid-i Şüheda’nın (aleyhi selam) yolu dışında tevhit makamına ulaşması imkânsızdır. Feyizler ve hayırlar Hz. Seyyid-i Şühedanın yoluyla gelir. Bu işte öncü olan Kamer-i Beni Haşim Ebu’l Fazlı’l Abbas’tır. (aleyhi selam)

İmam-ı Zaman’ın Fereci İçin Dua

Gerekli ve önemli olan şeylerden biri de Hz. Hüccet’in (salavatullahi aleyh) fereci için dua etmektir. Vitir namazının kunutun da ve hatta her gün ve tüm dualarda.

Kul Hakkı

Ayetullah Necebat şöyle nakletmiştir: Bende, Allame’nin huzuruna şerefyap olduğumda şöyle buyurdular: “Her kimin senin üzerinde her ne hakkı varsa onu eda etmek zorundasın.” Şöyle arz ettim: Geçtiğimiz günlerde benim yanımda talebe dersi okuyan öğrencilerimden biri iyi ders okumadığından onu tembih ettim. Onu terbiye etmek için velisinden de izin almıştım. Şu anda burada olmadığı için kendisinden helallik de alamıyorum. Şöyle buyurdular: “Hiçbir yolun yok, onu bulmak zorundasın. Dedim ki adresini bilmiyorum. Buyurdu ki onu bulmak zorundasın.”

Üstat Gazi şöyle buyurdular: “Her ne hak boynunda olur ve onu eda etmezsen ruhaniyet, yakınlık ve marifet kapısı yüzüne açılmaz. Yani bunların hepsi Hz. Ehediyetin (Allah) malıdır ve Hz. Ehediyet kendi rızalığını halkın rızalığında karar kılmıştır.”

Giriftarlıkların def edilmesi

Allame Lahicani Ensari, bir gün Allame’ye şöyle soruyor: dünya işlerinde veya uhrevi işlerde ıstırar, giriftarlık durumları olur ve işlerde çıkmaz sokağa gelirsek aydınlığa çıkmak için hangi zikri okuyalım? Cevabında şöyle buyurdu: “5 Defa salavat ve Ayetel Kürsüyü kıraat ettikten sonra diline getirmeden kalbinde çokça şöyle söyle:

“Allahummec’elni fi der’ikel hesiynetil leti tec’el fiyha men teşa”

“Allah’ım! Beni kendi sığınak ve sağlam zırhında karar kıl ki her kimi istersen orda karar kılırsın böylece onu aydınlığa çıkarırsın.”

Kumeyl Duası ve Camie Ziyareti

Seyyid Muhammed Hasan Gazi şöyle buyurmakta: “Üstat özellikle Kumeyl Duasını Cuma akşamları (Perşembe günün akşam saatleri) okunmasını ister ve Camie Ziyaretini Cuma günleri okunmasına çok vurgu yapardı.

Tövbe ve İstiğfar Tavsiyesi

Değerli kardeşlerim! –Yüce Allah sizleri teati için muvaffak etsin- uyanık olunuz ki haram aylara girmiş bulunuyoruz. Yüce Allah’ın bizlere vermiş olduğu tüm nimetleri ne kadar büyüktür; öyleyse her şeyden önce bize farz ve lazımdır ki gerekli şartları ve özel namazlarıyla tövbe edelim sonra büyük ve küçük günahlardan gücümüz ölçüsünde uzak duralım.

Bu yüzden Cuma akşamları –veya Cumartesi günleri- Tövbe namazı kılın –Cuma akşamı veya Cuma günü- sonra Pazar günü ayın ikinci günü onu iade edin. Sonra küçük ve büyük murakabe, muhasebe ve nefse gerekli ve uygun olan muakabeyi (eğer istenilen olmazsa kendini kınamak ve zorluk çektirmek) yerine getirmeniz gerekir. (Küçük murakabeden maksat, nefsin günah ve hata işlemesinden ve hatta müstehapları terk etmesi ve mekruhlara müptela olmasından dolayı nefsin muhasebesidir. Büyük murakabe, zikre devam edilerek teveccüh edilmesi ve imkân ölçüsünde gaflet etmemektir.) Bu açıklamalar hiç şüphesiz mütezekkir olmak isteyenler için veya Allah’tan korkanlar içindir. Kalplerinize bir bakın ve teveccüh edin, günahlardan kaynaklanan marazları deva edin ve istiğfar vesilesiyle büyük ayıplarınızı küçülterek azaltınız.

“Merhum Allame Seyyid Ali Gazi, herkese bu zikri okumalarını tavsiye ederdi: “Esteğfirullahellezi la ilahe illa hu min cemi’i zulmi ve cevri ve israfi ale nefsi ve etubu ileyhi” “Kendisinden başka ilah olmayan Allah’dan kendi aleyhime işlediğim tüm zulümler, günahlar ve sitemlerden dolayı bağış talep ediyor ve ona yeniden dönüyorum.”

Hacetlerin Kabul Olması

“Merhum Allame Gazi aşağıdaki duanın her gece bir defadan yüz defaya kadar kırk gün boyunca okunmasını ilahi dergah saliklerinin hacetlerinin yerine getirilmesi için faydalı bilirdi:

“    إلهی کیف أدعوک و أنا أنا و کیف أقطع رجایی منک و أنت أنت؟ إلهی أذا لم أسئلک فتعطین فمن ذاالذی أدعوه فیعطینی؟ ألهی إذا لم أدعک فستجیب لی، فمن ذاالذی أدعوه فیستجیب لی؟ إلهی إذا لم أتضرع إلیک فترحمنی فمن ذا الذی أتضرع إلیه فیرحمنی؟ إلهی فکما فلقت البحر لموسی و نجیته أسئلک أن تصلی علی محمد و آل محمد و إن تنجینی مما أنا فیه و تفرج عنی فرجا عاجلا غیر أجل بفضلک و رحمتک یا أرحم الراحمین.”

Bu dua Mefatihu’l Cinan Kitabında yer almaktadır. (seri’il icabet –çabuk kabul edilen dua)

“Ya Men İhtecebe…” Duası

Seyyid Haşim Haddad (Allame Gazi’nin demirci olan çok yüce makamlara ulaşan öğrencisi) uyumadan önce bu duayı: “Allahumme ya men ihtecebe bişuai nurihi…” okurdu, hatta namazlarının kunutunda da bunu okurdu. Bu durum Allame Gazi’nin bazı şakirtlerinden de aynı şekilde duyulduğundan bu duanın Allame’den olduğu anlaşılmaktadır.

Bu dua az bir lafız farklılığıyla Merhum Seyyid ibni Tavus’un “Mehcu Deavat” kitabının 108. Sayfasında yer almaktadır. Duayı Muhammed b. Hanife Allah Resulünden (Allah’ın selamı Onun ve Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun) rivayet etmiş ve onun için çok şaştırtıcı ve önemli eserlerinin olduğunu nakletmiştir.

Hafızanın Takviye Edilmesi

Üstat Gazi, hafızanın takviye edilmesi için ayete’l Kürsü ve muavezeteyn’i (Nas ve Felak Sureleri) tavsiye ederdi.

Büyük zatların Ruhlarından Medet ummak

“Ayetullah Seyyid Ali Gazi, herkese “Eğer imam zade, ulema veya büyük zatların kabirlerinden yakınlarınızda veya şehirlerinizde varsa kesinlikle ziyaretine gidin.” Derdi.

Bildiğimiz şeylere amel etmek

Git, bildiğin iyiliği doğru bir şekilde yerine getir; bil ki en sonunda dikkat ve çabanla arif olacaksın.

 Dünya ve Ahiretin Saadet Anahtarı

Allame Mirza Ali Gazi yazdığı bir diğer mektubunda şunlara yer vermiştir: “Bismillahirrahmanirrahim, Şanı yüce Allah’a hamd olsun ve Onun salat ve selamı Resulü ve Al-i’ne olsun: “Hz. Ağa! Ez cümle bu bozuklukların tamamı, vesvese ve huzursuzluklar gafletten kaynaklanmaktadır; gafletin en düşük mertebesi ilahi emirlerden gaflet etmektir. Başka bir mertebesi daha vardır ki inşallah ona kavuşmazsın. Ve tüm gafletlerin tamamı ölümden gaflet etmek ve dünyada kalma hayalidir. Eğer tüm korku, ıstırap ve vesveseden güvende olmak istiyorsanız, devamlı ölüm ve likaullah kapasitesinin sizde olduğu düşüncesinde olunuz. İşte budur değerli cevher, dünya ve ahretin anahtarı. Öyleyse düşünün ve mülahaza ediniz ki neler sizi Ondan alı koymakta ve meşgul etmektedir. Eğer akıllıysan! Bu mananın kolaylığı için birkaç şey başının ucuna yaz hatta bilakis onlardan yardım talep et. İlk önce –Taklidini (müçtehitleri taklit etmek) veya içtihadını düzelttikten sonra beş farizayı ve diğer farizaları en güzel vakitlerinde tam bir dikkatle yerine getirmek;

Gün be gün huzu ve huşunun artması için çaba sarf etmek;

Her namazdan sonra Hz. Fatıma’nın (selamullahi aleyha) tesbihini söylemek;

—Aynı şekilde- Ayete’l Kürsüyü okumak;

Şükür secdesi ve “Yasin Suresini” sabah namazlarından sonra okumak;

Geceleri “Vakıa Suresini” okumak;

Gece namazlarına özen göstermek;

Her gece yatmadan önce müsebbahatı (Kur’an’da sebbehe, yusebbuhu… ile başlayan sureler. Kur’an-ı Kerim’de altı tane bu şekilde başlayan sure vardır: Hadid, Haşr, Saf, Cuma, Tegabun ve A’la Sureleri), Şef’ ve Vitir namazlarında Muavazatı okumak (Kur’an’da Gul ile başlayan Sureler: İhlas, Felek, Nas ve Kafirun Sureleri), ve onda (Vitir Namazında) Yetmiş kere istiğfar etmek ve aynı şekilde ikindi namazından sonra;

Bu zikri sabah ve akşam veya sabah ve yatsı namazlarından sonra on defa okumak:

“لا إله إلا الله وحده لا شریک له، له الحمد و له الملک و هو علی کل شیء قدیر، أعوذ بالله من همزات الشیاطین و أعوذ بک ربی أن یحضرون إن الله هو السمیع العلیم.”

Bir müddet bunlara devam edin, şayet bir hal size hâsıl olur da böylelikle istikamet talibi olursunuz inşallah.

ABNA24.COM

0
Would love your thoughts, please comment.x