Ayetullah Cevadi Amûlî, alim olmayan bir toplumun asla mutlu ve uygar olmayacağını beyan ederek, kişisel hayatını akıllıca idare edipte akılla kaim olmayan bir toplumun uygarlaşıp mutlu olmacağını belirtti.

Kuran’ı Kerim’in seçkin müfessiri Ayetullah Cevadi Amûlî, Kum şehrinin Mescid-i Azam camisinde düzenlenen tefsir dersinde, Resûl-i Ekrem’in (s.a.a) nübüvvetini kanıtlayan en önemli delilin Kuran olduğuna işaretle, “Allah Peygamber’in nübüvvetini ispatlamak için Kuran’a yemin ediyor ve bu, Kuran’ın mucize oluşunu gösteriyor” dedi.

Ayetullah Cevadi Amûlî, Kalem süresinin bazı ayetlerine işaretle, şöyle devam etti: “Kuran’ı Kerim uğusuz ve kiralık kalemleri kınarken hakkı ilmî bir suretle yazıp çizen kaleme de and içiyor. ‘Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun’ diye buyrulurken de cahiliyetin ilmî ve amelî olan iki habis ura (tümör) müptela olması nedeniyle buyrulmuştur ki aynı zamanda her toplumun cahiliyetinin belirtisidir”.

Cahiliyetin düşünce bazında ilim yerine zan ile amel ettiğine değinen Ayetullah Cevadi, “Cahilî zihniyeti taşıyan bireyler de motivasyon ve güdülenme bazında adalet yerine hava ve hevese göre amel ederler, Kuran bu iki unsurun cahiliyet sisteminin özü olup bu sistemin alamet-i farikasını ve karakteristik özelliklerini oluşturduğunu buyurmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Cevadi Amûlî, sözlerine devamla şunları belirtti: “Cahilî sistemin ilmî çalışmalarında burhanın esamesi okunmaz, sadece zan ile yetinilir ve amelî konularda ise adalet yerine hava ve hevese göre çalışırlar. İslam geldi, kültürel bir devrim başlattı ve zannın yerine ilimi geçirdi, ayrıca ahlaki bir devrim yaparak cahiliyetin merkeze aldığı hava ve heves yerine adaleti geçirdi”.

Ayetullah Cevadi Amûlî, alim olmayan bir toplumun asla mutlu ve uygar olmayacağını beyan ederek, kişisel hayatını akıllıca idare edipte akılla kaim olmayan bir toplumun uygarlaşıp mutlu olmacağını belirtti

Kuran’ı Kerim’in seçkin müfessiri, şu ifadelerde bulundu: “Kuran’ın tabiri, “li-kavmin ya’kilûn / aklını çalıştıran kavim” prensipine uyan toplum içindir, bu kavim Ad ve Semûd gibi değil ki akîl/akıllı adında bir ırk olmuş olsun, buradaki kavim kıyam anlamındadır ve akılla kaim olan, kıvam bulan bir toplum ancak uygarlaşır, mutlu olur”.

“Hakkı çizen, resmeden bir kalem toplumu uygarlaştırabilir. Bir toplum Kuranileşmediği sürece insanileşmez ve insanileşmediği sürece de söylem ve eylemler beyan sayılmazlar, mübhem/anlaşılmaz şeyler sayılırlar”.

“Kuran cahilî toplumu aklanî topluma dönüştürerek bir devrim başlattı, insanların fıtratı çiçek açsın ve ilmî düşünüp adilane davransınlar diye”.

Welayet News     

0
Would love your thoughts, please comment.x