28 safer; Allah’ın kulları için seçmiş olduğu elçilerin sonuncusu, canlı Kuran ve insanların en değerlisi Hz. Muhammed’in (s.a.a) vefat yıl dönümü, bu elemli matem tüm Müslümanlara tesliyet olsun.

Selam olsun sana ey güzellikler elçisi, ey yeryüzü meleği, insanları göklere çıkarmak, onları gerçeklerle tanıştırmak ve en güzel insani kemallere ulaştırmak için göklerden yere inen kutlu dost. Senin ayrılığında yerler gökler kan ağladı, güneş bile batışını değiştirip kızıllara büründü ve ümmetin karalar bağlayarak mateme durdu…

Güneşler kan ağlar her günbatımı göklere

Rüzgârlar eser durur ardın sıra bin pâre..

Göz görmeyince gönül katlanırmış.. halbuki;

şu kalbin gözünden hiç eksik olmuyorsun ki!

Asırlar var ki ruhlar, kavruldu hasretinle

Nice ümrânlar doğdu, kutlu beşâretinle..

Topraklar çatlamış; hep sana meftun Efendim

Yapraklar sararmış; aşkınla yorgun Efendim

Dilinde elmaslaşan bir kelime olsaydım,

Vefatınla acından giden deve olsaydım…

İmkân-vücûb tahtını kavrayamaz hiç bir dîl;

Hatta eteklerinde Arş’ı bulan Cebrâîl…

Firâkınla inler, ol hurma kütüğü bile;

Bu nasıl gönüldür ki çatlamadı, nâfile!

Haramdır tüm uykular, sana sevdalılara;

Dursa dilleri, susmaz gönülleri ebeda.

Kara perdeler iner, seni görmeyen göze

Kader bir çizgi çeker, senden olmayan söze.

Kademine tutunmuş kapı kulun olsaydım,

Yeşil kubbe’ne hâdim, sâdık mecnun olsaydım…

Topraklar çatlamış; hep sana meftun Efendim

Yapraklar sararmış; aşkınla yorgun Efendim

Görenleri imana getirir nurlu yüzün;

O yüzün hürmetine var oldu cihan bütün.

Dağları eritirsin, gamzeli bakışınla

çölleri ağlatırsın, birazcık akışınla..

Gül kokusu, Nebi’nin ter kokusudur derler;

Güle dönerdi zakkum, içseydi bir damla ter.

Gözlerinden süzülen bir banım yaş olsaydım,

Avucunda zikreden bir kırık taş olsaydım…

Kuran’ın da açıkça buyurduğu gibi, O insanların içinden seçilen birisiydi, diğer insanlar gibi doğup yaşayıp ve takdiri ilahi geldiğinde vefat edecekti. Rab’ul âlemine ulaşmadan önce bunu bizzat kendisi defalarca buyurdu; son veda haccını yaparken, hacdan dönüş esnasında, Gadiri Hum’da ve Medine’de ashabıyla birlikteyken bir süre sonra aralarından ayrılacağını buyurdu. Allah’ın resulü (s.a.a) ölümüne bir ay kala şöyle buyurdu:

“Sizden ayrılmam ve yüce Allah’ın huzuruna varmam çok yakındır. Ben öleceğim ve Allah’ın davetine icabet edeceğim, fakat size iki ağır emanet bırakıyorum; biri Allah’ın kitabı ve diğeri Ehlibeytimdir. Her şeyi bilen Allah, bu ikisinin hiçbir zaman birbirinden ayrılmayacağını ve Kevser havuzunun başında yanıma geleceklerini bildirdi. çyleyse bu iki emanetime nasıl davranacağınızı iyice düşünün.”

Veda haccında şeytan taşlama esnasında ise herkese şöyle buyurdu:“Hac amellerini şimdi benden iyice öğrenin, belki bir daha hacca gelemeyeceğim ve beni buralarda görmeyeceksiniz.”

Bir gün Peygamber Efendimizin yanına gelerek, o hazrete: “vefat edeceğiniz için insanlar çok üzgün ve tedirgin durumda” diye arz ettiler. Resulullah ta Fazl b. Abbas ve Hz. Ali b. Ebu Talip’e (a.s) yaslanarak camiye gitti ve Allah’a en güzel övgülerde sonra orada bulunanlara şöyle buyurdu:

“Bana öleceğim için endişeli ve üzgün olduğunuzu söylediler, benden önce hangi peygamber ölümsüz oldu ki bende ölümsüz olayım! Unutmayın, hiç şüphesiz ben Allah’ın rahmetine kavuşacağım ve sizlerde bir gün onun rahmetine ulaşacaksınız.”

Başka bir günde Hz. Ali (a.s) ve bir grup sahabesinin yardımıyla Baki kabristanına giderek orada bulunanlar için Allah’tan bağışlanma diledi, sonrasın da Hz. Ali’ye dönerek şöyle buyurdu:

“Dünyada ebedi olarak kalmayı bana sundular, dünyada yaşamakla, ölüp Allaha ulaşmak arasında bir seçim yapmamı istediler, fakat ben ölerek Allah’a ulaşmayı ve onun cennetinde kalmayı tercih ettim.”

Vefatına birkaç gün kala camide sabah namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Fitne ateşleri alevlenmiş ve gecenin karanlık dalgaları gibi üzerinize gelmiştir. Kıyamet gününde ben sizin önünüzde ilerleyeceğim, sizlerde Kevser havuzunun başında bana ulaşacaksınız. İşte o zaman, şüphesiz size bırakmış olduğum iki ağır emaneti (Kuran ve Ehlibeyt) soracağım, her şeyi bilen Allah bu ikisinin kıyamete kadar birbirinden ayrılmayacaklarını bana bildirdi, öyleyse bu ikisine nasıl davranacağınıza dikkat edin. Sakın onlardan öne geçmeyin yoksa dağılıp, parçalanırsınız ve sakın onların hakkında kusurda bulunmayın yoksa helak olursunuz.”

Hz. Resulullah (s.a.a) bu konuşmayı yaptıktan sonra, halkın gözyaşları ve uğurlamalarıyla evine doğru zorlukla yola koyuldu. Hz. Ali’ye kendisine gusül vermesini, kefenlemesini ve namaz kılmasını vasiyet etti, Hz. Ali de: “Ya Resulullah! Ben buna nasıl dayarım” dedi. Resulullah (s.a.a) Hz. Ali’yi yanına çekti, parmağındaki yüzüğü çıkarıp onun parmağına taktı, kalkan ve diğer savaş gereçlerini getirmelerini istedikten sonra hepsini Hz. Ali’ye verdi.

Ertesi gün Allah resulünün hastalığı iyice ilerledi, ama yinede herkesi etrafına toplayarak insanların haklarına dikkat etmelerini öğütlüyordu, sonra buyurdu: “Kardeşim ve dostumu çağırın buraya gelsin.”

Ümmü Seleme: “Hemen Ali’ye söyleyin gelsin, çünkü peygamberin tek kardeşi ve tek dostu Ali’dir” dedi.

Sonra Hz. Ali geldi, Peygambere yaklaştı, Peygamber de Ali’yi kucakladı, kucakladığı halde kulağına bir şeyler buyurdu, öyle ki bayıldı. Bunu gören torunları Hasan ve Hüseyin Allah resulünün üstüne atlayarak ağlama başladılar. Hz. Ali onları Peygamberin üzerinden kaldırmak istedi, birden Peygamber gözlerini açtı ve şöyle buyurdu:

“ Ali Onları bırak, bırak ben onları koklayayım onlarda beni, ben onlardan faydalanayım onlarda benden.”

Herkes ağlamaya başladı, dünya artık Hz. Zehra için zifiri karanlık olmuştu, Hz. Ali ayakta zor duruyordu, Hasan, Hüseyin ve orada bulunan herkese ağlamaya başladılar. çünkü onlar yeryüzünün, insanlığın ve alemin kimi kaybettiğini biliyorlardı, artık kıyamete kadar vahiy kesilecekti ve artık en sevgili aralarında olmayacak.

Ve Allah Resulü ruhunu yaratıcıya teslim etti.

Selam olsun doğduğun güne, yaşadığın güne ve vefat ettiğin güne…

 

Hz. Hasan`ın Hayatına Bir Bakış ve Şehadeti

İmam Ebu Muhammed Hasan b. Ali b. Ebu Talip el-Müçteba, hadis ravilerinin görüş birliği ile Peygamberimizin (s.a.a) arkasından gelen Ehl-i Beyt İmamları’nın ikincisi, cennet ehli gençlerin efendisi, Resulullah’ın soyunu sürdüren iki kişiden, Resulullah’ın (s.a.a) Necran Hıristiyanları karşısında iftihar ettiği dört kişiden, yüce Allah’ın günah kirinden arındırarak tertemiz kıldığı kimselerden, yine yüce Allah’ın sevilmelerini emrettiği yakınlarından, arkalarından gidenlerin kurtulup yollarından ayrılanların sapıtıp azdığı iki paha biçilmez emanetten biridir.

 

Dedesi olan Resulullah’ın (s.a.a) kucağında büyüdü. Onun peygamberliğinin, yüce ahlâkının ve hoşgörüsünün kaynağından beslendi. Peygamberimiz (s.a.a) ebediyet yurduna intikal edinceye kadar onun gözetimi altında yaşadı. Bu süre içinde Resul-i Ekrem (s.a.a) ona yol göstericiliğini, edebini, heybetini ve önderlik yeteneğini miras bıraktı; onu babasının arkasından kendisini bekleyen imamlık makamına lâyık hâle getirdi.

 

Peygamberimiz (s.a.a) birkaç kez tekrarladığı şu sözleri ile söz konusu imamlığa lâyık olma gerçeğini açıkça ifade etmiştir:

 

Hasan ve Hüseyin ayakta olsalar (kıyam etseler) de, otursalar (kıyam etmeseler) de imamdırlar. Allah’ım! Ben onları seviyorum, sen de onları sevenleri sev.

 

Bu İmam’ın şahsında, soy ve asalet şerefine ek olarak, peygamberlik ve imamlık soyuna mensup olma şerefi de birleşti. Müslümanlar onda dedesinde ve babasında buldukları nitelikleri buldular. O kadar ki, o, Müslümanlara o iki yüce şahsiyeti hatırlatıyordu. Bu yüzden onu sevdiler ve kendisine saygı gösterdiler. çzellikle İslâm ümmeti daha önce benzerini tanımadığı acı olaylarla dolu bir hayat aşamasına girdikten sonra karşılaştığı problemlerin çözümünde zorluk çektiği dinî meselelerde babasından sonra onu tek başvurulacak merci olarak benimsemişti.

 

Bu temiz ve seçilmiş (Müçteba) İmam, Allah yolunda sıkıntılara ve sıkıcı gelişmelere katlanma, güzel sabırla ve büyük yumuşak huylulukla donanmış olma bakımından bütün davranışlarında ve hayatının her aşamasında Hz. Peygamber (s.a.a) kaynaklı yüce İslâm ahlâkının ideal bir örneği olmuştu. çyle ki, en amansız düşmanı olan Mervan b. Hakem, onun yumuşak huyluluğunun yüksek dağlar ile boy ölçüştüğünü itiraf etmişti. Ayrıca hoşgörüde, iyilikseverlikte, cömertlikte ve eli açıklıkta diğer iyilikseverler ve cömertler arasında, o (üzerine selâm olsun), parmakla gösterilecek bir şöhret elde etmişti.

 

Bu seçkin İmam, dedesinin vefatından sonra temiz ve doğruluk ölçüsü olan annesi Fatımatü’z-Zehra (a.s) ile vasilerin ve temiz insanların önderi babasının gözetiminde kaldı. Babası ile annesi, bu dönemde dedesinin halifeliğini gasp edenler ile sürekli mücadele hâlinde idiler. İmam’ın hayatının bu ikinci sayfası, çok geçmeden annesi Fatımatü’zZehra’nın mazlumca vefatı ile kapandı. Bu dönemde babası Ali b. Ebu Talip (a.s), yoğun sıkıntılarla çepeçevre kuşatılmıştı. İmam Hasan (a.s) çocuk yaşında bütün bu sıkıntıları görüyor ve acılarını yudumluyor; fakat bilinci, sosyal olaylara ve gelişmelere yönelik duyarlılığı bakımından kendisinden beklenebilecek olan katkının çok daha fazlasını yapıyordu. İşte bundan dolayı daha önce Peygamberimizin (s.a.a) ona verdiği önemin çapını gözleri ile görmüş olan Müslümanların takdirini ve saygısını kazanmıştı.

 

İmam (a.s), çmer’in halifeliği döneminde gençlere yöneldi; babası ile birlikte insanları eğitme, bilgilendirme ve problemlerini çözme işi üzerinde yoğunlaştı.

 

İmam Hasan (a.s), Osman’ın halifeliği döneminde babasının tarafında yer alarak, İslâm’ın yararı için samimi çalışmalar yaptı. Babası ile birlikte Osman’ın halifeliği döneminde ümmetin ve İslâm devletinin bünyesinde yayılmaya başlayan fesadın önüne geçmeye çalıştı.

 

İmam Ali (a.s), tıpkı diğer sahabîler gibi Osman’ın ve taşradaki yönetim kadrosunun uygulamalarından memnun değildi. Fakat Osman’ın öldürülmesi düşüncesine de karşı idi. Bu gerekçe ile iki oğlu ile birlikte barışçı ve hikmetli yapıcı bir tutum benimsemişti. Fakat İmam Ali’nin (a.s), problemleri ilâhî direktiflerin ışığında çözmeyi amaçlayan bu yapıcı tutumu ısrarla sürdürmesine rağmen, Osman’ın yakın çevresi siyasî ortamın gerginleşmesine yol açan tutumlarını inatla sürdürerek, halifenin öldürülmesi girişiminin dolaylı teşvikçileri oluyorlardı.

 

İmam Hasan (a.s), babasının bütün sözlerinde ve hareketlerinde onun yanı başında ayrılmaz bir parçası gibi idi. Giriştiği bütün savaşlara onunla birlikte katıldı. Savaşın en kritik anlarında babasından vuruşmaya devam etmesine, çatışmaya dalmasına izin vermesini isterdi. Oysa babası onun ve kardeşi Hüseyin’in (ikisine de selâm olsun) can güvenliği konusunda çok titiz idi. çünkü onların öldürülmeleri ile Resulullah’ın (s.a.a) soyunun kesilmesinden korkuyordu.

 

İmam Hasan (a.s), babasının son anına kadar yanında kaldı. Babasının Irak halkından yana çektiği sıkıntıları, o da birlikte çekti. Muaviye’nin her yana aleyhte propaganda yapan kişileri saldığını, babasının ordu komutanlarını mal ve mevki vaatleri ile kandırarak ayarttığını gözleri ile görerek, babasının acılarını paylaştı. çyle ki bu ayartmalar sonucunda birçok ordu komutanının yanından ayrıldığını gören İmam Ali (a.s), ölmek veya öldürülmek suretiyle onlardan ayrılmayı arzu eder hâle geldi. Nitekim sonunda şehit oldu. Böylece İmam Hasan b. Ali (a.s), bu sayısız sıkıntılar ortasında, bir yandan sözünde durmayan Kûfe halkı, bir yandan sapık Haricîlerin kılıç artıkları ve öte yandan da zalim şam halkının meydan okumaları arasında kaldı.

 

Emirü’l Müminin Hz. Ali’nin (a.s) oğlu İmam Hasan’ın halifeliğini onaylayıp kendisine peygamberlik miraslarını teslim etmesinden sonra Kûfe halkı, muhacir ve ensar topluluğu etrafında toplanarak ona biat etti. Zaten daha önce yüce Allah onu her türlü noksanlıktan ve günah kirinden arındırmıştı. Bunun yanı sıra İmam Hasan ilim, takva, kararlılık ve liyakat gibi halifelik gereklerini bütünü ile şahsında bir araya getirmişti. Bunun sonucu olarak Kûfe ve Basra halkı ona biat etmek için yarışa girdiler. Ayrıca daha önce babasına bağlı kalan ve ona biat etmiş olan Hicaz, Yemen, Fars ve diğer bölge halkları da bu biat yarışına katıldılar. Hz. Hasan’a yapılan bu biatin haberleri Muaviye ile adamlarına ulaşınca, durumunu sarsmak ve işlerini karıştırmak için ellerinden gelen bütün hileleri ve aldatmacaları işletmeye koyuldular.

 

İmam Hasan (a.s), babasının arkasından halifelik yetkisini teslim alır almaz fitne ve komplo ile dolu olan o olumsuz ortamda yapılabileceklerin en iyisini yapmaya girişti. Eyaletlere yeni valiler tayin etti. Bu valilere adaleti, iyiliği, zulüm ve haksızlıklarla mücadeleyi ilke edinen bir tutum benimsemelerini emretti. Dedesi Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) güttüğü politikanın uzantısı olan babasının yolunu ve sistemini devam ettirdi.

 

İmam Hasan (a.s), Muaviye’nin münafıklığını, hilekârlığını, dedesinin peygamberlik misyonuna yönelik düşmanlığını, cahiliye geleneğini hortlatmaya dönük çabalarını… çok iyi biliyordu. Bütün bunları çok iyi bilmesine rağmen, işin başında ona savaş açmayı ilân etmekten kaçındı. Bunun yerine üst üste yazdığı mektuplarla onu anlaşmazlıkları gidermeye ve Müslümanları ortak ilkeler etrafında birleştirmeye çağırdı. Böylece ona bu konuda bir bahane veya bir mazeret sebebi bırakmamış oldu. Ardından da savaşa girmek zorunda kaldı.

 

İmam Hasan (a.s), Muaviye’ye bu yapıcı mektupları gönderirken onun, isteğine olumlu karşılık vermeye yanaşmayacağını, özellikle babası Emirü’lMüminin’e karşı çevirdiği entrikalarda geçici bir başarı elde ettikten sonra o günlerdeki tutumundan daha pervasız ve çirkin bir tavır takınacağını iyi biliyordu. Daha açıkçası, Muaviye’nin eğer entrika çevirme yolunu kapalı görürse, askerî güç kullanma yoluna başvuracağından emindi. Fakat İmam (a.s), Emevî hanedanının Hz. Peygamber’e (s.a.a) ve onun Ehl-i Beyt’ine (üzerlerine selâm olsun) karşı içlerinde beslediği kini ve düşmanlığı, İslâm’a ve Müslümanlara yönelik entrikacı niyetlerini açığa çıkarmakla görevli idi.

 

Öte yandan İmam Hasan’ın (a.s) çoğu ordu komutanları ile sağlam ilişkileri bulunan Muaviye, şartların kendi lehine olduğundan emindi. Bu rahatlık içinde ayrıca İmam’a (a.s) rüşvet teklif ederek, kendisinden sonra onu halife yapacağını vadederek ve başka yollarla kamuoyunu yanıltarak amacına ulaşmaya çalıştı. Fakat İmam (a.s), Muaviye’nin tehditlerine ve vaatlerine boyun eğerek tutumunu değiştirmeye yanaşmadı. Muaviye, İmam’ın (a.s) ilkelerine bağlı kesin kararlılığını görünce, savaş hazırlığına girişti. Savaşın kendi lehine sonuçlanacağından, İmam Hasan’ın (a.s) ve kendisine gönülden bağlı askerlerinin ya şehit veya esir düşeceklerinden emin idi. Fakat böyle bir saldırıya giriştiği takdirde, Müslüman halka vermeye çalıştığı meşruiyet görüntüsünü kaybedeceğinden korkuyordu. Bundan dolayı Muaviye, İmam (a.s) ile savaşa girmeyi tercih etmeyerek entrikaya, aldatmacılığa, kandırmacılığa, vicdanları satın almaya ve İmam’ın (a.s) ordusunu dağıtmaya ağırlık verdi.

 

Bu durumda İmam (a.s) için, ateşkesi tercih etmekten başka bir çare kalmamıştı. çünkü ordusunun ve komutanlarının çoğu kendisine sırt çevirmiş, kendisini yalnız bırakmıştı. Sadece kendi ev halkı ile sadık sahabîlerinden oluşan çok küçük bir grup yanında kalmıştı. O zehirli ortamda kötüyü daha kötüye tercih ederek iktidar iddiasından feragat etti.

 

Onun barışı tercih etmeye yönelik bu kararı, son derece hikmetli ve siyaset açısından dâhiyane bir karar idi. O, bu kararı ile İslâm’ın yüce çıkarlarını ve vazgeçilmez amaçlarını gerçekleştirmeye doğru hayatî bir adım atmıştı.

 

İmam Hasan (a.s), Muaviye’nin zulmüne sabırları yetmeyen taraftarlarının ve dostlarının ateşli eleştirilerine maruz kaldı. Oysa bunların çoğunluğu, İmam’ı (a.s), savaştan kaçınarak iktidardan feragat etmeye zorlayan zor şartların bilincinde idi. Diğer yandan bu ateşkes, Emevî hanedanının, içlerinde gizli tuttukları İslâm’a ve İslâm’ın sadık çağırıcılarına yönelik kinini ve İslâm’ın tarihe gömdüğü cahiliye geleneğini bütün unsurları ile hortlatmaya dönük hırsını açığa çıkarıyordu.

 

İmam Hasan’ın (a.s) şartlı barışı, Muaviye’nin cahiliye kökenli gerçek projelerinin ortaya çıkmasının ve saf Müslüman halkın onun kim olduğunu öğrenmesinin önünü bütün genişliği ile açmış oldu. Bundan dolayı bu barış, düşmanın, arkasında saklandığı siyasî hileleri rezalet olarak ortaya çıkaran niteliği sebebi ile bir zafer oldu.

 

İmam Hasan’ın (a.s) bu plânının başarısı, Muaviye’nin sapık mahiyetini ortaya koymaya katkıda bulunmaya başlaması ile belirginlik kazandı. Bu katkı şöyle gerçekleşti: Bizzat Muaviye o güne kadar İslâm için savaşmadığını, savaşmaktaki tek amacının iktidara gelmek ve Müslümanları egemenliği altına almak olduğunu ve İmam Hasan ile yaptığı barışın hiçbir şartına uymayacağını açık bir dille ilân etti.

 

Bu ilânla ve Muaviye’nin İmam Ali (a.s) ile seçkin oğullarının izledikleri çizginin kırılması ve onun en seçkin sahabîlerinin ve sevenlerinin öldürülmesi istikametinde bu ilânı izleyen adımları ile Emevî hanedanının çirkin yüzünü örten perde açılmış oldu. İmam Hasan (a.s) bu olumsuz şartlar altında yönetim dışında bırakılmış olmasına rağmen, bu çizginin varlığının korunması konusundaki sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye çalıştı. Bu çizginin halk düzeyindeki tabanına yöneldi. Halkı bilinçlendirip teşkilâtlandırmak yolu ile bu çizgiyi, onu tehdit eden tehlikelerin etkisinden uzak tutmaya gayret etti.

 

Sıkı gözetimlerin ve baskıların getirdiği zorluklara rağmen bu uğurdaki rolü son derece etkili ve yapıcı oldu. Arka arkaya gelen suikast girişimlerine hedef oldu. Bu girişimler, İmam’ın (a.s), ümmetin duygularına ve gelişmekte olan bilincine tercüman olan bir güç olarak Muaviye’nin yüreğine korku saldığını gösteriyordu. Anlaşılan, halktaki bu duygu ve bilinç birikiminin, günün birinde Emevî hanedanının zulmüne karşı bir ayaklanmaya dönüşmesi tehlikesi göz ardı edilmiyordu. Bundan dolayı İmam Hasan’ın (a.s) yaptığı barışın, kardeşi İmam Hüseyin’in (a.s) gerçekleştirdiği devrime gerçek bir zemin hazırladığı yolundaki yorumlar, haklılık kazanmıştır.

 

İmam Hasan (a.s) bu zor şartlarda kılıçlı mücadeleden daha etkili sonuçlar getiren bu büyük cihadını, hayatını şehitlikle noktalayarak taçlandırdı. şehit düşmesi en amansız düşmanın emriyle zehirlenerek gerçekleşti.

 

Doğduğu, şehit edildiği ve tekrar dirileceği gün Allah’ın selâmı üzerine olsun!