El-Ezher Üniversitesi Rektörü Şeyh Ahmet El Tayyib, Nil Tv ile gerçekleşen röportajında muhabir’in yönlendirme ve kasıtlı sorularına rağmen doğru ve itidalli cevaplar vererek muhabiri şaşkına çevirdi.

Mısır El-Ezher Üniversitesi Rektörü Şeyh Ahmed El-Tayyib, Mısır’daki “Nil” adlı kanal ile röportajında şöyle dedi:

“Şia, İslam mezheplerinden biridir ve Ehl-i Sünnet mezhebinin takipçilerinin de dört Ehl-i Sünnet mezhebinden birini seçtiği gibi, Şia mezhebini şeçmesinde herhangi bir sakınca yoktur.”

El-Ezher Üniversitesi Rektörü “Nil” kanalı ile röportajında ayrıca Şia ve Ehli Sünnet Mezhepleri hakkında görüşlerini dile getirerek aşağıdaki hususlara değindi:

Muhabir: Sizce Şia mezhebinin inançlarında herhangi bir sıkıntı yok mudur?

Şeyh: Hayır, ne sakıncası olabilir, Şeyh Şaltut, 50 yıl önce “Şia’nın İslam’ın beşinci mezhebi ve diğer mezhepler gibidir.” demişti.

Muhabir: Evlatlarımız, Şia mezhebine yöneliyorlar, bizim ne yapmamız gerekiyor, nasıl önlemler almalıyız?

Şeyh: Olsunlar, biz bir şahıs, Hanefi mezhebinden Maliki mezhebine geçtiğinde onu eleştiriyor muyuz? İşte onlar da dördüncü mezhepten beşinci bir mezhebe geçmişlerdir?

Muhabir: Şialar bizimle yakınlaşmakta ve akraba olmaktadırlar. Çocuklarımızla evleniyorlar.

Şeyh: Ne sakıncası olabilir ki? Mezhepler arasında evlilik serbesttir.

Muhabir: Şialar’ın Kur’an’ının, bizim Kur’an’ımızdan farklı olduğu söyleniyor?

Şeyh: Bu sözler hurafe ve mesnetsizdir. Şialar’ın Kur’an’ı ile bizimki arasında hiçbir fark olmadığı gibi, hat ve yazım farklılığı da yoktur.

Muhabir: (Arabistan’da) 23 din alimi, Şia’nın kafir ve rafizi olduğuna dair fetva vermişlerdir.

Şeyh: Dünya Müslümanları için Mısır El-Ezher Üniversitesi fetva verme yetkisine sahiptir ve onların vermiş olduğu fetvanın bir geçerliliği yoktur.

Muhabir: Peki Şia ve Sünniler arasındaki ihtilaflar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şeyh: Söz konusu ihtilaflar, dış siyasete bağlı ve Şia ve Sünni arasında ihtilaf çıkarmak istediklerinden ötürü kaynaklanmaktadır.

Muhabir: Size çok ciddi bir sorum var. Ebubekir ve Ömer’i kabul etmeyen  Şiaların nasıl Müslüman olduğunu söyleyebilirsiniz?

Şeyh: Evet kabul etmiyorlar; ama Ebubekir ve Ömer’in hilafetlerini kabul etmek, İslam dininin şartlarından mıdır? Ebubekir ve Ömer’in hikayesi tarihi bir hikayedir ve inanç esasları tarih hikayeleri ile oluşmaz.

Muhabir: Şialar İmanlarının 1000 yıldan fazla süredir yaşadığına inanıyorlar.

Şeyh: Evet mümkündür, neden olmasın? Ama biz onlar gibi düşünmek zorunda değiliz.

Muhabir: Acaba 8 yaşındaki bir çocuğun imam olması mümkündür? Şialar 8 yaşında bir çocuğun imam olduğuna inanıyorlar.

Şeyh: Beşikteki bir bebeğin Peygamber olması mümkünse; 8 yaşındaki bir çocuğun İmam olması şaşırtıcı değildir. Biz, onların bu inancını kabul etmesek de, böyle bir inanç onların müslümanlığına herhangi bir halel getirmez, onlar müslümandırlar.

Mısır El-Ezher Üniversitesi, Ehl-i Sünnet dünyasında önemli bir fetva makamı ve en etkili dini otoritedir.

kaynak: hurseda.net