Yemen Ensarullah Hareketi’nin lideri, Şehit Serdar Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümüne onun olağanüstü niteliklerini anlatan bir mektup kaleme aldı.

Ensarullah liderinin, Şehit Serdar Kasım Süleymani hakkında kaleme aldığı mektubun metni şöyle:

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın selamı Hz. Muhammed’e ve onun pak Ehl-i Beyt’ine olsun

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

“Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (Ahzâb – 23)

Bu ayetten söz ettikten sonra, bu sadık erler arasında olmak için ilahi lütufa mazhar olan İslam Ümmetinin şehidi büyük mücahid Hacı Kasım Süleymani’yi (Allah ondan razı olsun) yad ediyorum. Bu mümin şahsiyetin en önemli özelliği Allah’a karşı dürüstlük ve doğruluğuydu.

Şehit Hacı Kasım Süleymani intizar aşamasında kararlıydı ve Şehit Süleymani’nin Yüce Allah’a olan samimiyeti, Yüce Allah yolundaki kararlılığı, yorulmak bilmeyen çabası ve fedakarlığıyla kendini gösterdi. Yorulmak bilmeyen çabaları ve inancıyla, cihadın tüm meydanlarında ve alanlarında her zaman var olan bir İslam askeriydi.

Allah’ın bu konudaki inayet ve lütfuyla, Şehit Hacı Kasım Süleymani Yüce Allah yolunda iman, ahlak ve verimlilikle gençliğinden beri seçkin bir askerdi ve hiçbir duraksama yapmadan, İmam Humeyni (r.a.) ve ardından İmam Hamanei’nin (Allah onu korusun) velayet bayrağı altında son derece sadakatle, vefadar ve yorulmadan yürüdü.

Şehit Hacı Kasım Süleymani bu yolda hiç yorulmadı ve zaman geçtikçe etkinliği ve tesiri arttı; iman ve fedakarlık derecelerini birbiri ardına atladı.

Asla değişmedi ve hiç kimse onu değiştiremedi, çünkü o sadakat bayrağıydı ve İmam Ali’nin buyurduğu gibi vefadarlık sadakatin ikizidir. Yüce Allah’ın buyurduğu gibi: “Ahitlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.” ve bu, her durumda ve şartta yol boyunca istikamet ve azmi gösterir. Böyle bir insan, ne maddi ve manevi vesveselerden etkilenir ne de renk değiştirir. Ne zorluklardan, sorunlardan ve tehlikelerden etkilenir; ne ıstırapların, engellerin ve çalışma koşullarının etkisi altında değişir; ne de serzenişte bulunan ümitsiz insanların sözleriyle sarsılır.

Böyle insanlar duruşlarından, vaatlerinden, eğilimlerinden ve Hz. Muhammed ile Ehl-i Beyt’inin velayetlerine bağlılıklarından asla şüphe etmezler. Hacı Kasım, Hz. Ali’nin cesaretini, Hz. Hüseyin’in fedakarlığını ve Hz. Abbas’ın iradesini ve sebatını ödünç aldı. Bu cesur mücahit, Seyyid’uş Şüheda (a.s.) mektebinin bir öğrencisiydi. O, fedakarlığında, cesaretinde ve tevazusunda örnek teşkil eden bir Hüseynî’ydi.

Ancak intizardan sonra ve Yüce Allah yolunda şehadet aşamasına geçerken, Hacı Kasım’ın (Allah ondan razı olsun) özel bir şehitlik kazandığını belirtmeliyim. Çünkü suikast emri, zamanın Yezid’i olan Trump ve ABD tarafından verildi ve bu suçun failleri, Şimr gibi onun suçlu askerleriydi.

Hacı Kasım ruhunu Yüce Allah’a takdim etti ve bedeni Hz. Ali Ekber’in (a.s.) bedeni gibi parçalandı ve işte tam da burada Hz. Zeyneb, “Allah’ım, bizden bu kurbanı kabul et.” diyor.

Hacı Kasım tarihte ölümsüz oldu. O, Hz. Muhammed (s.a.a.) ve diğer peygamberler ve Sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte Allah’ın sonsuz rahmetine şamil oldu. O, özgürlerin kalbinde ve tüm gelecek nesiller için ölümsüz oldu. Tıpkı her alanda ve sahnede eserleri ve rolüyle hala aramızda olduğu gibi.

Allah’ın lütfuyla, Yüce Allah’ın askerlerinden bir asker oldu. En üst düzeyde basiret, uyanıklık, samimiyet, fedakarlık ve tevazuya sahipti. Tıpkı tüm sahnelerde ve alanlarda önemli bir rol oynadığı gibi. Özel bir şehitlik makamı elde etti. Hacı Kasım’ın şehadeti, ne kadar etkili olduğunu ve isyancıların ona ne kadar kızdın olduğunu göstergesi oldu.

Yüce Allah, cihadın başarısını ona nasip etti. Bununla İmam Hüseyin aşıkları gibi Yüce Allah’ın bir askeri olarak İslam bayrağını haysiyetle yükseltti (Allah yolunda şehit olmak bizim için bir keramettir).

Ey Allah’ım, salih ve mücahit biri olan Hacı Kasım Süleymani’yi kendi katında kabul et ve onu şehitler arasında en yüce makama nail et ve onun yolundan gitme başarısını bize de nasip et.

Allah’ın salat ve selamı kulu ve elçisi Hz. Muhammed’e ve onun pak Ehl-i Beyt’ine olsun.

Abdulmelik Bedreddin el-Husi

11 Cemadiyul Evvel