İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin nizamın her türlü reform ve değişim yolunun cesur bir şekilde sürdürülmesine vurgu yaparak yargıda bu minval üzere fesad ile mücadelede sürekliliğin sağlanmasına dikkat çekti.

Ayetullah Hamanei: Fesatla mücadele devam etmeli

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei telekonferans yöntemi ile katıldığı yargı erki yetkililerinin oturumunda fesatla mücadele hiç bir sakınca gözetilmeksizin ve ancak hak, adalet ve kanun temelinde devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Cumartesi günü yargı erki Başkanı ve üst düzey yetkilileri ve yine ülke genelinde adliye başkanlarının katılımı ile düzenlenen oturumda telekonferans yöntemi ile gerçekleştirdiği konuşmada, son bir yılda yargının icraatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yargı kurumunda değişim hareketi dengeli bir şekilde ve bu kurumun halkçı olma ekseninde devam etmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:
“Bu dönemde doruk noktasına ulaşan fesatla mücadele hiç bir sakınca gözetilmeksizin ve hak, adalet ve kanun temelinde ve ayrıca masum insanlara zulmetmeden güçlü bir şekilde devam etmelidir”.
Ayetullah Hamanei ayrıca Şehit Ayetullah Beheşti, Şehit Kuddusi, Şehit Laciverdi ve yargı kurumunun diğer şehitlerini saygı ile andı ve yargıda değişim belgesinin geliştirilmiş versiyonunun dini ilimler merkezleri ve üniversitelerin düşünürleri tarafından ve yargıda elde edilen deneyimlerden yararlanarak hazırlanmasını değerli bir çalışma niteleyerek şöyle buyurdu:
“Gerektiği zamanlarda bu belgenin uygulanması hakkında vatandaşlara rapor verin, zira bu raporlar vatandaşların yargı kurumuna olan güvenini olumlu etkileyecektir”.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei değişimden yeni algılar ve yeni düşüncelerle beraber yönetilen sürekli bir zaruret şeklinde söz ederek şöyle devam etti:
“Bu iş İslami ve dini temellere ve ilkelere dayanmalıdır, yoksa temelsiz değişim sadece kargaşaya yol açar”.
Değişim yaratmanın oldukça zor bir iş olduğunun altını çizen Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:
“Gerçi bu yolda bazı direnmeler art niyetten değil de acizlikten veya köklü değişimlere katlanmak istememek yüzünden olabilir. Ancak mevcut düzenden nemalananların muhalefeti ve fasıkların ve işgüzarların kurduğu komplike ağın sabotajları ve provokasyonları da değişim yapmayı zorlaştırdığı bilinen bir gerçektir”.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei düşmanların medya üzerinden propaganda yapmak ve kamuoyunu vesvese ederek kötümserliğe sürüklemekle nizamda her türlü reform ve değişim hareketini etkisiz hale getirmek üzere sarf ettikleri aralıksız çabaları de değişim yaratma yolundaki diğer zorluklar olduğunu belirterek şöyle dedi:
“Değişim karşıtı bunca etken ve engelle tek etkili mücadele yolu pasifliğe sürüklenmemek, direnmek, Allah’a tevekkül etmek ve değişim yolunu cesur bir şekilde sürdürmektir”.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde, anayasada belirlenen yargı kurumunun önemli görevlerinden biri de bu yasada belirlenen tüm görevlerini dengeli bir şekilde takip ederek yerine getirmekten ibaret olduğunu belirtti.
Ayetullah Hamanei bu bağlamda kamu haklarını ihya etmek önemli bir konu olduğunu, yargı kurumunun bu doğrultuda yürüttüğü son faaliyetleri memnun edici olduğunu belirterek, savcılar kamu hakları çiğnendiğini gördükleri her yerde müdahalede bulunarak vatandaşların haklarını savunmaları gerektiğini ifade etti.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yargı kurumunun anayasada öngörülen bir başka temel görevi olan suçun vuku bulmasını önleme görevine değinerek şöyle dedi:
“Eğer suçun şekillenme ve vuku bulma zeminleri doğru biçimde tespit edilirse, suçun vuku bulmasını bilimsel olarak önlemek ve sonuçta suçlarla mücadele bedelini hafifletmek mümkün olur. Ancak bunun için başta yürütme olmak üzere tüm kuvvetlerin birlikte hareket etmeleri gerekir. başta suçun vuku bulmasını önlemek ve kamu haklarını tanımlamak gibi konularda sırf yargı yetmez ve bunun için dini ilimler merkezleri ve üniversitelerin hocalarından yardım alınmalıdır”.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında başta çevre ve yine üretici işletmelerin titiz bir şekilde devredilmemesi olmak üzere bazı kamu haklarının ölçütlerinin belirlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle dedi:
“Eğer üretici işletmeler salih olmayan veya beceriksiz kişilere devredilirse, ülkenin üretimi darbe alır. Dolayısıyla bu konu, kamu haklarının ölçütlerinden biridir”.
Ayetullah Hamanei değişim gerçekleştirme isteği yargı yetkililerinden bu kurumun tüm erkanları ve çalışanlarına yayılması önemli bir zaruret olduğunu belirterek, halkçılık da değişim yaratmanın bir başka olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei halka yukarıdan bakışın asla kabul edilemez olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“Biz nizam yetkilileri, hepimiz halkın bir parçasıyız ve birçok insan bizden daha üstündür; dolayısıyla hepimiz kendimizi halkın hizmetinde bilmeliyiz”.
Vatandaşların yargı kurumuna kolayca ulaşması, halkın yargı hakkında bilgilerini arttırmak, yargının vatandaşlarla doğrudan temasta bulunması, halkın bilgi ve yardımlarından fesatla mücadele gibi durumlarda yararlanmak, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin üzerine vurgu yaptığı diğer bazı konulardı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei vatandaşlara sözlü ve sırf verilere dayalı rapor vermek gerekli olduğunu, fakat yeterli olmadığını, faaliyetlerle ilgili raporlarda sanat ve medyanın kapasitelerinden yararlanmak gerektiğini belirterek şöyle dedi:
“Maalesefe filmlerin üzerinde gözetim alanında bazı yetkililerin gafleti sonucu İran İslam Cumhuriyeti’nin yargı kurumunun temelini ve esasını sorgulayan filmlerin yayınlanmasına şahit oluyoruz. Batılılar gerçeklerden farklı olarak sinema filmlerinde mahkemelerini mutlak adalet simgesi gibi gösteriyor, oysa biz hatta ülkenin gerçeklerini yansıtmakta sanat ve medya kapasitelerinden yararlanmıyoruz; hatta bazen gerçeklerin tersini gösteriyoruz”.
Ayetullah Hamanei ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerika’da kölelik ve ırkçılık simgelerini indiren kişilere 10 yıl hapis cezası verileceğini açıklamasına ve yine göçmen çocukları ebeveynlerinden ayırma uygulamasına işaretle, bu tür kanunsuzluklar Batılı filmlerde gösterilmediğini kaydetti.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde fesatla mücadele meselesine temas etti. Ayetullah Hamanei fesatla mücadele yargı kurumunda önceki dönemde başladığını ve şimdi doruk noktasına ulaştığını belirterek şöyle dedi:
“Vatandaşlar fasıklarla hiç bir ayrım yapmaksızın mücadele edilmesinden ümitvar olur, zira mali ve iktisadi fesat korona virüs kadar çok tehlikeli ve bulaşıcıdır. Korona virüsün fesat virüsü ile farkı, korona virüsün elin yıkanması ile bertaraf olmasıdır. Oysa fesat virüsü ile mücadelenin tek yolu, müfsit olan kişinin elini kesmektir”.
Ayetullah Hamanei yargı kurumunun görevi fesadın her türlü şekliyle ve tüm boyutlarıyla mücadele etmek olduğunu belirterek şöyle ekledi:
“Fesatla mücadeleyi en başta yargının içinde ve ciddi bir şekilde yürütmek gerekir; zira yargı içinde fesadın sonuçları çok ağır olur”.
Fesada yol açan zeminleri tespit etmek ve bu zeminlerle mücadele etmek gerektiğinin altını çizen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:
“Fesatla mücadelede esas kriter hak, adalet ve yasa olmalı ve başka hiç bir etken söz konusu olmamalıdır. Fesatla mücadelede hiç bir sakınca gözetilmediği gibi masum insanlar da haksız yere zulme uğramamalı ve her türlü yargı kanunlara ve adalete dayalı yapılmalıdır”.
Ayetullah Hamanei sanal ortamın hızla yayılmasına ve insanların çeşitli konuların hakkında yargıda bulunmalarına işaret ederek vatandaşları suçsuz insanlara zulüm edilmemesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yargı kurumunun önceki yetkililerine yapılan saygısızlıklara ve reva görülen zulme ve son mahkeme sürecinde yapılan haksız açıklamalara işaret ederek şöyle dedi:
“Bu konuda vatandaşlara ve mümin gençlere sesleniyorum; sakın başkalarına zulmetmesinler. Benim falanca şahsiyetin inkılapçı kesin tutumundan intikam almak isteyenlere bir sözüm yoktur. Bugün yargı kurumunda açıkça görülen fesatla mücadele hareketi sayın Amoli Laricani döneminde başladı ve bu mücadeleyi hem yargı içinde ve hem dışında başlattı. Bunlar gözardı edilmemelidir”.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yargının fesatla mücadelede en iyi uygulamalarından biri üretime destek vermek ve üretici işletmelerin kapanmasına mani olmaktan ibaret olduğunu belirterek şöyle dedi:
“Mevcut şartlarda ve vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşarken, hangi kurum ülke ekonomisine katkı sağlayabiliyorsa, bunu yapmalıdır; yargının bu uygulaması gerçekte ekonomiye destektir”.
Ayetullah Hamanei, yargı başkanının bazı bankaların üretici işletmelere el koyma ve kapatma hakkına sahip olmadığını vurgulayan genelgesine işaretle şöyle ekledi:
“Bu genelge yerinde bir hareketti ve üretici işletmeleri satan, alan ve işçilerini ihraç eden ve teçhizatını satan ve başka alanlarda kullanmak isteyenleri de kapsayabilir, zira bu tür uygulamalar ülke ekonomisine darbe indirmektir”.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei fesatla mücadelede en önemli noktalardan biri de vatandaşların gözetimi ve raporları olduğunu belirterek şöyle dedi:
“Bu konuda yargı kurumunda gerekli hukuki zeminler oluşturmalı ve böylece fesadı rapor edenlerin maddi manevi güvenliği güvence altına alınmalı ve emri maruf ve nehyi münker yapanlar yargı kurumu onları koruduğunu hissetmeli ve yine iftira atmanın da önüne geçilmelidir”.
Ayetullah Hamanei ayrıca başta habis ABD ve habis İngiltere olmak üzere düşmanların düşmanlıklarına ve yine Avrupa ülkelerinin uygulamalarına karşı her açıdan uyanık olmak gerektiğini belirterek şöyle dedi:
“Eğer biz görevimizi doğru biçimde yerine getirirsek, yüce Allah’ın inayeti ile düşmanların başı taşa çarpar ve hedeflerine ulaşamazlar ve kendilerince dayattıkları ve İran milletini dize getirmeye amaçlayan azami baskı politikalarının sonucu da İran milletinin onların kursağına indirilen yumruğu ve geri çekilmeleri olur”.
Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda yargı yetkilileri ve çalışanları ve ailelerine sarf ettikleri emeklerinden ötürü teşekkür etti.
Parstoday