Dindar kişiliği ve velâyete bağlılığı Kasım Süleymani’nin öne çıkan en önemli özellikleriydi ve İslam dünyasında büyük başarılara imza atması ve kalplerde taht kurması onun bu samimi bağlılığının neticesidir.


Şehit Kasım Süleymani’yi dünyada karizmatik ve çekici kılan şey samimiyeti ve kelimenin tam anlamıyla dindar kişiliğiydi. İran, Irak savaşından bu yana gençlik yıllarından beri kendini cepheye adamış bir kişilik olarak, hiç bir zaman öne çıkmayan, gösterişten uzak, bir nevi isimsiz gizli bir kahramandı. Kırk yıllık mücadele sürecinde ki ihlas ve samimiyeti bir çok ülkede milyonlarca insanı kendine hayran bıraktı.

2011’de Suriye olaylarının baş göstermesi ve Işid’in bölgede varlığının artırmasıyla İmam Hamaney’in emriyle İslam halkları arasında direniş ve mücadele modelini başta batı Asya olmak üzere bir çok İslam ülkesinde direniş cephesini oluşturarak emperyalizm ve siyonizmin önüne adeta bir set oldu.

Kasım Süleymani’nin İmam’ın emriyle bölgemizde başlatmış olduğu direniş cephesi onu, Trump ve Netanyahu gibi azılı düşmanlara karşı emsalsiz bir savaşçı haline getirmiş, ihlas, samimiyeti ve karizmatik kişiliği onu, mazlumların, mustazafların ve şehitlerin yetim çocuklarına karşı şefkatli bir baba, bir ağabey, bir kardeş ve güven veren, sığınılan bir asker haline getirmişti.

Kasım Süleymani, köylü ve çiftçi bir ailenin kalbinden gelen, yaşamını zorluklar içerisinde geçiren, geçim kazancını çiftçilik, inşaatlarda amelelik yaparak emekle elde etmiş, sade ve samimi bir gençti. Halktan biri olduğu için milletin acılarına aşinaydı. Dolayısıyla milletin zorluklarda ve sıkıntılarda yanlarında olmuş, elinden geleni esirgememiştir. Nerede bir mazlum varsa ona yardım etmeyi vazife bilmiş ve nerede bir mazlum varsa yanında olması gerektiğini hisseden ve bununla dertlenen bir kişilikti.

9 yıllık İran-Irak savaş tecrübesi cephe ve savaş taktiklerinde ustalaşmış ve bu tecrübeyi doğrudan ve korkusuzca savaş meydanlarında bulunarak edinmişti, bu bilgi ve yılların verdiği savaş tecrübesi, ihlas, samimiyet, inançla birlikte onu dünyanın en cesur komutanı yapmıştı. Emperyalistlerin batı Asya’yı işgalinden sonra, Müslüman halklar arasındaki dağınıklık onları güçsüz kılmıştı, ABD öncülüğünde özellikle Müslüman halklara yönelik zulüm, işkence, kan, gözyaşı dinmek bilmiyordu. Şehit Süleymani, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen’deki direniş cephesinin tamamında bilgi ve savaş tecrübeleriyle bizatihi sahada komutanlık etmesi onu dünyadaki her komutandan farklı kılmasıyla birlikte milyonlarca ülke halklarının sempatisini kazanmış en karizmatik bir komutandı.

Dindarlığı ve Allah’ın ahkâmlarına bağlılığı, velayet çizgisinden bir an bile sapmaması, ameli, irfani boyutu, devrimci ruhu, cihatçı yönü, mazlumlara sahip çıkma ve şehit ailelerine özelikle çocuklarına özel ilgisi, düşmana taviz vermemesi, cephelerdeki korkusuzluğu Hacı Kasım’ın en önemli özelikleriydi.

Hacı Kasım, İmam Ali (a.s)’ı kendine olgu edinmiş ve hayatın her kesiminden İmam (as)’ın izindeydi. O’nun gibi düşmanın nefret oklarını üzerine çekmiş ve zalimlerden berat etmişti. Şehit Süleymani, hakeza Mevlası gibi insanı Allah’a yaklaştıran en önemli ibadetin halka hizmet etmek olduğuna inanmış ve bu nedenle materyalizme, ihtişama, statü ve makama asla bağlı kalmamış, sürekli mazlumlara hizmet ederek ahiretini tesis etmiştir.
Açık fikirlilikle Velayet-i Fakihi kabul ve son nefesine kadar bağlılığı gönüllerin Serdarı’nın öne çıkan özellikleriydi ve Velayete bağlılığı aracılığıyla büyük işler başarabildi. Bu yolda hiç bir zaman ifrat ve tefrite sapmadı ve son nefesine kadar Velayete kulak vererek bu yolda itidalli bir şekilde yürüdü. Hep derdi ki: “Vallahi Vallahi Vallahi, hayırlı bir son için en önemli şeylerden biri, şu anki bu Hekim (İmam Hamanei)’ye gönülden ve gerçek bağlılıktır. Çünkü bugün devrimin dümeni onun elindedir.”

Hacı Kasım’ın, Velayet-i Fakihe pratikte bağlılığı ve itaatkârlığı, onu basiret ve feraset sahibi kılmış, zamanında ve yerinde kararlar almış ve böylelikle doğru hedefe ulaştırmıştır. Şehit Süleymani, her alanda başarının sırrını Velayete bağlılık ve Velayete itaat olarak görmüş, Rehberiyetin sözlerini aydınlatıcı mihenk olarak görmüş, her daim gözü ve kulağı Rehberin (İmam Hamaney) ağzından çıkacak söze odaklanmıştı.
Şehit Süleymani, gönülleri kendine hayran bırakan ve tüm nesiller için bir rol model olan bir komutandır. Bu nedenle başta Müslüman gençler ve akademisyenler olmak üzere tüm insanlar, hayatları boyunca yaşantılarını, davranışlarını, kişiliklerini “Şehit Kasım Süleymani Mektebi”ne uyarlamalı ve pratize etmelidirler.
Son olarak İhlas, samimiyet, şecaat, fedakârlık abidesi Şehit Kasım Süleymani, dünyanın tüm mazlum, mahrum, direnişçi ve özgürlükçü halklarını etkilemiş ve sempatisini kazanmış “Gönüllerin Serdarı” ünvanıyla evrensel bir mektep haline gelmiştir.

“Kasım Süleymani Mektebi”

Mehmet Demirdağ