Üç ciltlik olan bu eser; Şehit Mutahharî’nin sohbetlerini gerçekleştirdiği Hüseyniye-i İrşad’da yapılmış olduğu konuşmaların derlenmesinden ibarettir.

Kerbela vakıasıyla ilgili günümüze kadar böylesine muhteşem sosyolojik tahlillerde bulunan diğer bir eserin bulunmayışı, hâliyle Müslüman ve gayrimüslim birçok sosyologun dikkatini bu eserin üzerine çekmiş bulunmaktadır.

Tahrif edilmiş Aşura merasimlerini, İmam Huseyn ve Şehitler hakkındaki yanlış bilinen gerçekleri bu kitapta bulabilirsiniz.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x