Sömürgeci güçler Türkiye’de oyunun büyüğünü, aile yapısı üzerinden oynamaya devam ediyor. Başlangıçta dizi ve filmler aracığıyla aile yapısı bozulmak istendi. Çarpık ve hastalıklı ilişkiler “dizi” ismiyle gösterildi. İnsanlar aykırı bir hayat tarzına alıştırılmaya çalışıldı.

AB Uyum Yasaları diyerek aile yapısında Avrupa tarzı düzenlemelere girişildi. Halkın inanç değerleriyle bağdaşmayan bir aile anlayışı dayatıldı. Kadın ve erkeği birbirine düşürecek toplum anlayışı oluşmasının yolu açıldı.

24 Kasım 2011’de AK Parti, CHP, MHP ve HDP, tam bir uzlaşmayla “İstanbul Sözleşmesi”ni Meclis’ten geçirdi. Hükümet, halkı bilgilendirmeden, “Ben yaptım oldu.” mantığıyla 1 Ağustos 2014’te İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koydu.

Aile içi şiddetin önlenmesi işin bahanesiydi. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra aile yapısını çökertmeye yönelik uygulamalar başladı. Hükümet eşcinselliğin yolunu açan düzenlemeler yaptı. LGBTİ Derneği’nin kurulmasına izin verdi. Bu çarpık zihniyet yürüyüşler düzenleyerek Türkiye toplumunun bünyesine aykırı, dıştan dayatılan sapıklığı yaymaya girişti.

Sözleşme sonrası 10 ilde, lise düzeyinde pilot uygulama başlatıldı. “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” (ETCEP) başlığıyla seminerler verildi. Türk Tabipler Birliği (TTB) kanalıyla konferanslar düzenlendi.

Toplum etkinliklere büyük tepki gösterince Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran 2019’daki Millî İrade Platformu’nda havayı yumuşatmak için, “İstanbul Sözleşmesi nas değil. Bizim için ölçü değildir.” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da “Eşler tartıştığında kadın, karakola telefon açıp şikâyette bulunduğunda koca evden uzaklaştırma alıyor. Bu da öfkeyi ve kadına şiddeti körüklüyor. Biz eşleri barıştırmak yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız.” demişti.

Yöneticiler, “İstanbul’a ihanet ettik” dedi ama bir adım atmadı. “Zina Yasası’yla hata ettik.” dediler ama yasayı düzeltmediler. Sapıklık projesi iptal edilmedikçe, “İstanbul Sözleşmesi nas değil.” sözünün bir hükmü de kalmadı.

Çünkü 24 Kasım 2011’de AK Parti, CHP, MHP ve HDP’nin tam bir uzlaşmayla Meclis’ten geçirdikleri “İstanbul Sözleşmesi” kamuoyunda iptal edilmeyi beklerken, alt komisyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu bugün bir kez daha toplandı.

Toplantıda, İstanbul Sözleşmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile diğer mevzuatın uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınıyor.

Komisyonda, sözde kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin mekanizmaların etkinliğinin artırılması için alınması gereken hukuki ve idari önlemler, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasında ve kadına karşı şiddetle mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolü masaya yatırılıyor.

ilkha

0
Would love your thoughts, please comment.x