Hicri 11. yılda Hz. Resulullah (s.a.a) Safer ayının 28. günü vefat etmiştir. Bütün âlimlerin kabul ettiği üzere o gün bir pazartesi günüydü ve Allah Resulü (s.a.a) vefat ettiği sırada 63 yaşında idi. Kırk yaşında peygamberliğe seçilmiş, Mekke’de 13 yıl insanları tevhide davetinin ardından 53 yaşında Medine’ye hicret etmiştir ve hicretin onuncu yılında ise Hakk’ın davetine icabet etmiştir.

Emîrü’l-Müminin Ali (a.s) Allah Resulü’ne (s.a.a) gusül verip onu kefenledikten sonra cenaze namazını kıldı. Sonra da ashap, grup grup gelerek cemaatsiz olarak Resulullah’a (s.a.a) cenaze namazı kıldılar. Emîrü’l-Müminin Ali (a.s), Allah Resulü’nü (s.a.a) “Hücre-i Saadeti“nde, vefat ettiği yerde defnetti.

Enes b. Malik’ten şöyle nakledilmiştir: “Resulullah’ı (s.a.a) defnettikten sonra Hz. Fatıma (s.a) bana doğru gelerek, “Ey Enes!“ dedi, “Allah Resulü’nün (s.a.a) yüzüne toprak dökmeye nasıl kıydınız?!“ Sonra ağlayarak şu beyti okudu:

 

Babacığım Rabbine ne kadar da yakınsın 

Rabbinin çağrısına, icabet eyledin sen…

 

Şair ne güzel söylemiştir:

 

Neden yer altındasın, iki cihan sensin Yâr

Toprak değilsin, neden topraklarda yerin var.

 

 

Muteber bir hadiste Hz. Fatıma’nın (s.a) Resul-i Ekrem’in (s.a.a) pak toprağından bir avuç alıp gözlerine sürerek şu beyitleri okuduğu geçmektedir:

 

Ahmed’in türbesini koklayan bir bahtiyar 

Ömür boyu hiç ıtır koklamazsa ne yazar! 

Başıma öylesine geldi bela, musibet 

Gündüzlere gelseydi, gece olurdu elbet.

 

Şeyh Yusuf Şamî ed-Dürrü’n-Nazim kitabında Hz. Fatıma’nın (s.a) babasının mateminde şu beyitleri okuduğunu nakletmiştir:

 

Söyle toprak altında yatan aziz canıma 

Ne olur kulak versin feryad u figanıma 

Başıma öylesine geldi bela musibet

Gündüzlere gelseydi, gece olurdu elbet

Muhammed’in gölgesi altındaydım bir zaman

Korkum yoktu zulümden, bana destekti her an

Ama şimdi alçaktan, zulümden korkar oldum

Zalimi çarşafımla kendimden iter oldum

Ağlıyorsa derdine kumru gece vaktinde

Ben gündüz de ağlarım ince bir dal üstünde

Senden sonra hüzünler olmuş benim yoldaşım

İnci tanelerimdir sana akan gözyaşım.

 

Selam olsun doğduğu,yaşadığı ve vefat ettiği güne,

Selam olsun O’na ve Ehlibeyt’ine…