Kudüs ordusu Komutanı Kasım Süleymani’nin şehadeti münasebetiyle İmam Seyyid Ali Hamenei bir mesaj yayınladı.

Mesajın tam metni şöyledir:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
İslam’ın büyük ve iftiharlı komutanı gökyüzüne uçtu.
Dün gece şehitlerin pak ruhları, Kasım Süleymani’nin pak ruhunu kucakladılar.
Dünyanın şeytanları ve eşkiyalarıyla mücadele meydanlarındaki yıllarca ihlaslı ve cesurca cihadı, yıllarca Allah yolunda şehid olma arzusu; sonunda aziz Süleymani’yi bu yüce makama ulaştırdı ve onun pak kanı, beşeriyetin en azgın güruhunun eliyle toprağa döküldü.
Bu büyük şehadeti Hz. Bakiyyetullah’ın (canlarımız ona feda olsun) huzuruna ve şehidin kendi pak ruhuna tebrik ediyor, İran milletine de tesliyet arz ediyorum.
O, İslam’ın ve İmam Humeyni’nin mektebinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerinden biriydi. O, tüm ömrünü Allah yolunda cihad ile geçirdi. Şehadet, onun yıllarca süren mücadelesinin ödülü oldu.
Allah’ın yardımı ve güçüyle, o azizin şehadetiyle idealleri ve yolu durmayacak ve kapanmayacaktır. Fakat dün gece onun ve diğer şehitlerin kanına pis ellerini bulaştıran cinayetkârları acı bir intikam beklemektedir.
Şehid Süleymani, direnişin uluslararası çehresidir. Onu sevenlerin hepsi onun kanının intikamını istemektedirler. Tüm dostlar, -aynı zamanda tüm düşmanlar-, bilsinler ki direnişin cihad yolu ve çizgisi kat kat fazla bir şevkle devam edecektir ve zafer, bu mübarek yolun mücahitlerini beklemektedir.
Fedakâr ve aziz Serdarımızın yokluğu bize acıdır, ama mücadelenin devamı ve nihai zaferimiz, katilleri ve caniler için daha acı olacaktır.
İran milleti, değerli şehid komutan General Kasım Süleymani ve onun yanında şehid olan şehidleri; özellikle de İslam’ın büyük şehidi Ebu Mehdi Mühendis’in adını ve anısını her zaman canlı tutacaktır.
Ben ülkede üç gün genel yas ilan ediyorum. Şehidin eşine, çocuklarına ve diğer akrabalarına tebrik ve tesliyet arz ediyorum.
Seyyid Ali Hamenei
3 Ocak 2020
Ehlader Haber
0
Would love your thoughts, please comment.x