İhvan-ı Müslimin Hareketinin kurucu lideri İmam Hasan El Benna da Şii ve Sünni Müslümanların vahdetine inanan İslam büyüklerindendi. İhvan’ın diğer Genel Mürşitleri Mehdi Akif ve Ömer El- Tilmisani de vahdet için çaba sarf edenlerin arasında bulunuyordu.
İslami Cihad Hareketinin kurucusu Şehit Fethi Şikaki, Üstad Hasan El-Benna ve Ömer El-Tilmisani arasında geçen bir olayı şöyle anlatıyor: Bir gün Tilmisani, Üstadına Şia ve Ehl-i Sünnet arasında ne kadar ihtilaf olduğunu soruyor. Hasan el-Benna da düşmanların Müslümanlar arasındaki fitneyi alevlendirmek için çalıştığı dönemlerde, bu tip karışık meselelerle uğraşmanın doğru olmadığı cevabını veriyor. Tilmisani de sorusunun fitne değil, öğrenme amaçlı olduğunu, Şia ve Ehl-i Sünnet arasındaki farkların kitaplarda bulunduğunu fakat bu mesele hakkında tahkik etmeye zamanının olmadığını söylediğinde de Hasan el-Benna, iki taifenin de La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dediklerini ve Müslüman olduklarını, pek çok ortak noktalarının bulunduğunu, ihtilaflarının ise ortadan kaldırılabilecek cüzi meselelerde olduğu yanıtını veriyor.