Etiket: Hamenei Hem Ehl-İ Sünnet’in Hem De Şia’nın Destekçisidir