Etiket: zalim rejimler onları bu katılığa itti. ‘Allah’ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin