Suudi koalisyonunun Yemen’e karşı 26 mart 2015 başlayan savaşı 26 mart 2020 itibarıyla 6. yılına girdi. Bu savaş, Batı Asya’nın en fakir Arap ülkesi olan Yemen için ciddi insani ve maddi hasar ve kayba yol açtı. Bu saldırılar sırasında, Yemen’in eğitim sektörü de ciddi hasara uğradı.

BM Çocuklar Fonu UNİCEF’in ocak 2020 raporuna göre, Yemen’de 12 milyon 200 bin çocuk insani yardımlara ihtiyaç duymakta ve bir milyon 71 bin Yemenli çocuk da mülteci duruma düşmüştür.

1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca 18 yaş altı kişiler çocuk sayılıyor olduğundan Yemen’de insani yardıma ihtiyaç duyanların bükük kısmını okul çağında olan çocuklar ve öğrenciler teşkil ediyor.

Yemen’de eğitim yılı her sene eylül ayından başlıyor. 2010 eylülünde 2 milyondan fazlı Yemenli çocuk okula gidemedi. Bunun da esas nedeni savaştı.

Savaşta çok sayıda Yemenli çocuk da hayatını kaybetmiş, yaralanmış veya sakat olmuştur. Ayrıca çok sayıda Yemenli çocuk da kendi ebeveynlerinden birini veya her ikisini kaybetmiş ve pratikte ruhsal zararlar veya çalışma zorunda kaldıkları için eğitim fırsatını kaybetmişlerdir.

Yemen Eğitim Bakanlığı temsilcisi Abdullah en Naami 5 nisan 2020’de yaptığı açıklamada, geçen 5 senede Yemen’de 5 milyon öğrencinin Suudi koalisyonun saldırılarının ardından eğitimsel ve ruhsal açıdan mağdur olduklarını kaydetti.

Oysa 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca, eğitim hakkı herhangi bir çocuğun en önemli ve ihlal edilemez haklarından biri sayılıyor.

Buna ilaveten, 18 yaş üzeri kişiler ve üniversite öğrencileri de Yemen’de devam eden savaş yüzünden eğitimlerini tamamlayabilmiş değiller.

Öğretmenler ve hocalar da, savaş nedeniyle birçok sorun ve sıkıntıyla karşı karşıya kalmış ve savaş faaliyetleri üzerinde birçok olumsuz etkiye yol açmıştır.

UNİCEF ocak 2020 raporunda, Yemen’e yönelik savaş ve abluka yüzünden 11 vilayette öğretmenlerin maaşı ödenmediğini, bu durumun da çok sayıda öğretmenin kendi toplumsal konumlarıyla bağdaşmayan diğer mesleklere yöneldiklerini kaydetti.

Bunlara ilaveten Suudi koalisyonun Yemen’e yönelik saldırılarında bu ülkenin okulları ve eğitim kuruluşları da ciddi hasar görmüştür. Nitekim Yemen Eğitim Bakanlığı temsilcisi Abdullah en Naami bu bağlamda yaptığı açıklamada, Suudi koalisyonun saldırılarında Yemen’de 3 bin 500’den fazla eğitim kuruluşu ve okulunun hasar gördüğünü, bunlardan 402’isinin yerle bir olurken 1465’inin de kısmen zarar gördüğünü, 666 kuruluşun da kapandığını ve 993 eğitim kuruluşunun da göçzedelerin iskanı için kullanıldığını bildirdi.

Suudi koalisyon tarafından havadan karadan ve denizden abluka altına alınan Yemen’de eğitim sektörü, kitap ve kırtasiye tedarikinde de ciddi sıkıntı yaşamaktadır.

Genel olarak, mütecaviz Suudi koalisyonun Yemen’e karşı saldırıları ve ablukası bu ülkede okullar, üniversiteler, eğitim kuruluşları ve öğrenciler için ciddi zarar ve hasara yol açmıştır.

Tüm savaşların doğurduğu sonuçlar tabii ağırdır, ancak, eğitim için daha ağırdır çünkü ülkenin geleceğini ilgilendiriyor.

welayetnews

0
Would love your thoughts, please comment.x