Etiket: rehinelerin kurtarılması için takas yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya