Irak Ehlisünnet Cemiyeti Başkanı Şeyh Halid Abdulvahab Molla, el-Irakiye televizyonunda Irak’taki mevcut duruma ilişkin yaptığı açıklamalarda ‘Bizler insan olmamız hasebiyle halkın sorunlarına çözümler üretecek bir devlete muhtacız’ dedi.Şeyh Halid sözlerine şöyle devam etti;

“Yüce Allah’ın isimlerinden birisi, barış ve huzur anlamına gelen ‘Selam’dır. Kur’an ve birçok hadiste zikredilen ‘selam’ kelimesi ile ailede, toplumda, bölgede ve hatta dünyada gerçek manada barışı ve huzurun sağlanması murat edilmiştir.

Maalesef birçok insan İslam’ın hakiki manasını bilmiyor. Gerçek İslam mefhumuna yabancı olmak, İslam aleminde var olan sorunların giderek artmasına ve derinleşmesine sebep olmakta. Bugün İslam coğrafyasında şahit olduğumuz cinayet ve katliamların da asıl sebebi, gerçek İslam’ın tanınmıyor olmasıdır.

Müslümanlar arasındaki sorunların asıl nedenlerinden bir diğeri, dini lider adına yanlış kişilerin taklit ediliyor olmasıdır. Müslümanlar henüz hem cuma imamı ve müçtehidin arasındaki farkı bilmiyor hem de alimin sahip olduğu değeri kavramış değil. Bir Ehlisünnet alimi olarak her ne kadar fıkhi konularda merhum İmam Humeyni ile farklı görüşlere sahip olsam da barışı benimsemesi, hidayet edici olması vb. konularda imam Humeyni’nin görüşlerini ölçü kabul ediyorum. Çünkü imam Humeyni bir fakih olmasının yanı sıra hem eşsiz bir mütefekkir hem de toplumu hidayete sevk eden bir liderdi.

İslam’ın mütefekkir ve ıslah edici şahsiyetlere ihtiyacı vardır. Nitekim böylesi şahsiyetlerin az oluşu, sıradan bir vaizin sözlerinin bile fıkhi bir görüş olarak algılanmasına sebep oluyor. Maalesef bölgedeki katliamlar, alim kisvesine bürünenlerin İslam fıkhında elde ettikleri yanlış fetvalarının hasılıdır.”

0
Would love your thoughts, please comment.x