İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bugün; Dışişleri Bakanı, Bakanlık yetkilileri, büyükelçiler ve maslahatgüzarları kabul ettiği görüşmede, ulusal çıkarın korunması ve karşılanmasını dış politikanın esas hedefi olarak niteledi. Gerçek devrimci ruh, akıl ve hedefli diplomasi ile dış ilişkileri geliştirmenin ve nizamın güç unsurlarını diplomasi ve politika kazanımları için bir dayanak haline getirmenin mümkün olduğunu kaydetti.

İslam İnkılabı Rehberi beyanatının başında, İslam ve İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı oluşan büyük cephe ve mevcut duruma temasla; “İran milletinin hakkaniyetini diplomatik çaba ile savunmak; ulusal ve tarihi iftihar içermektedir” dedi.

Ayetullah Hamanei, diplomasi organının ülkenin dış politikasının ana bölümünü ve İslam Cumhuriyeti nizamının dış cephesini teşkil ettiğine işaretle, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve büyükelçilerinin İslam ve İnkılap değerlerine derinden bağlı olması, eylem ve söylemlerinin bu değerleri yansıtması gerektiğini belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi, beyanatının devamında; diplomatların güçlü ve sağlam maneviyata sahip olup, geleceğe ümitle bakmaları ve hakkaniyet hissinden yararlanmaları gerektiğini belirterek, diplomasinin esas ve gerçek hedefinin ulusal çıkarları korumak olduğunu ve ulusal çıkarları temin etmek için tek yöntemin işbirliği veya karşılaşma olduğunu vurguladı.

Ulusal çıkarların nizamın değerleri ve ana politikalardan kaynaklanan şeyler olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei; diplomasi organının ulusal çıkarlarını koruyup, temin etmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın Avrupa’ya son ziyareti sırasında yaptığı “İran petrolü ihraç edilmezse bölgede hiçbir ülkenin petrolü ihraç edilmeyecek” açıklamasının önemli bir söz olduğunu ve nizamın politika ve yaklaşımını gösterdiğini ifade eden İslam İnkılabı Rehberi; Dışişleri Bakanlığı’nın görevinin cumhurbaşkanının bu tür pozisyonunu ciddiyetle takip etmek olduğunu beyan etti.

“İdeolojik diplomasi” konusuna da dikkat çeken İslam İnkılabı Rehberi; bazılarının yanlış yere diplomasinin ideolojiden ayrılması gerektiğinden söz ettiklerini, oysa ideolojik diplomasinin hiçbir sorunu olmadığını ve ideoloji ile ulusal çıkarların birbirine ters düşüğü telkinin doğru ve mantıklı olmadığını vurguladı.

İslam Cumhuriyeti’nin kuruluş amacının; ulusal çıkar, bağımsızlık, toplumsal adalet, ulusal güvenlik ve gücün korunması olduğuna vurgu yapan Ayetullah Hamanei, ideolojinin ulusal çıkarların korunması ve temin edilmesi peşinde olduğunu ve bir milletin hüviyeti sayıldığını kaydetti.

İslam İnkılabı Rehberi, Batılı devletlerin tavır ve politikalarındaki ideolojiye işaretle, Amerikalılar’ın açıklamalarında defalarca onların ideolojisinin ta kendisi olan “Amerikan değerleri” ibaresini kullandıklarını, Avrupalı ülkelerde de ideolojik düşüncelerin onların siyasi faaliyet ve hareketlerine hakim olduğunu beyan etti.

İslam İnkılabı Rehberi; dünya ile akıllı, hedefli ve mantıklı irtibatın nizamın İslami bakışından kaynaklandığını ve ideolojik diplomasi ile bire bir örtüştüğünü kaydetti.

Ayetullah Hamanei sözlerinin devamında, İranlı diplomatlar ve elçilerin hakkaniyet hissinden yararlanmaları zaruretine ve düşmanların durmadan sürdürdüğü psikolojik savaş konusuna işaretle, yabancıların suçlamalarına mantıklı ve kati şekilde yanıt verilmesi gerektiğini beyan etti.

Düşmanların psikolojik savaşının gündeminde sürekli İran’ın bir olumsuz meseleyle güçlendiğine temas eden Ayetullah Hamanei, “Bu hedefin gerçekleşmesi için İran korkusu, İran düşmanlığı, İran’dan uzak durulması, demokrasi ihlali, özgürlük olmaması ve insan hakları ihlali” sürekli şekilde yabancıların propagandasında tekrarlanıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupalılar ve Batılılar’ın sömürgecilik dönemlerinde işledikleri cinayetlerine de dikkat çeken İslam İnkılabı Rehberi; Batı’da demokrasinin belli merkezlerin görüşü veya kurallarıyla sınırlı olması, ABD’de ve bazı Avrupalı ülkelerde parti diktatörlüğü ve de Batılılar’ın Yemen halkının katliamında Suudiler’le işbirliği dahil şimdiki cinayetlerine işaretle, Batılar’ın insan hakları ihlalinde örnek ve simge oldukları halde, utanmadan sıkılmadan bazen İran’ı hakaret edercesine suçladıklarını kaydetti.

İslam İnkılabı Rehberi; ülke sorunlarının ABD ile müzakere ve ilişki yoluyla çözümleneceği tasavvurunu “açık bir hata” olarak niteleyip, ABD’nin sorununun İslam nizamının bizzat kendisiyle olduğunu, ayrıca Afrika, Asya ve Latin Amerika’da ABD ile ilişkisi olan ancak birçok sorunla karşı karşıya kalan ülkelerin sayısının da fazla olduğunu hatırlattı.

Ayetullah Hamanei; ABD’nin İslam Cumhuriyeti’ne karşı derin düşmanlığına temasla, Amerikalıların İran’da İnkılap öncesindeki konum ve yerlerine geri dönmek istediklerini ve bundan azına da razı olmadıklarını kaydetti.

ABD’nin İran’ın nükleer ve zenginleştirme gücüne ve de bölgesel varlığına karşı çıkmasının da onların İslami nizamın iktidar unsurlarıyla derin düşmanlığından kaynaklandığını hatırlatarak, bölgesel varlığın İran’ın kudret ve güvenlik unsurlarından ve ülkenin stratejik gerisi sayıldığını kaydetti.

Ülke yetkililerinin sıklıkla ABD’nin güvenilmez olduğuna dair açıklamalarına da dikkat çeken İslam İnkılabı Rehberi, Amerikalılar’ın sözü şöyle dursun attıkları imzalarına bile güvenmemek gerektiğini, bu nedenle ABD ile müzakerenin hiçbir faydası olmadığını ifade etti.

İslam İnkılabı Rehberi beyanatının başka bölümünde, ülkede kullanılmayan veya az kullanılan kapasite ve imkanlarının aktif hale getirilmesinin önemli olduğunu belirterek; “Avrupalılar ile müzakereler konusunda ise sadece Avrupalı paketi bekleyip durmamak gerekiyor, ülke içinde yapılacak birçok iş var.” diye konuştu.

İki taraflı ve çok taraflı münasebetlerin gelişmesi ve bölgesel örgütlere özel ilgi gösterilmesi gerektiğini hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi; yurtdışındaki İranlı elçiler ve temsilcilerin ülke ve milletin kapasite ve kabiliyetini çok iyi bildiklerini kaydetti.

Amerikalı yetkililerin İran milletinin yeteneği ile ilgili son sıralarda bulundukları itiraflarına temas eden Ayetullah Hamanei; İranlılar’ın yeteneğinin dünya ortalamasından yüksek olduğuna yıllarca önce vurgu yaptığını hatırlatarak, bu gerçeğin önemli bir yerli kapasite olduğunu, nitekim iman, cesaret, fedakarlık ve değerlerle milletin onur duyması, İran’ın önemli kabiliyetinden sayıldığını beyan etti.

Ayetullah Hamanei, diğer ülkelerin devlet mensubu olmayan siyasi yetkilileri, bilim insanları ve işadamlarıyla irtibatın da dünyada diplomasinin yaygın yöntemlerinden olduğunu belirterek, sahadaki gücün de diplomasiyi destekleyen bir etken olduğunun altını çizdi.

İslam İnkılabı Rehberi’nin beyanatından önce Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yaptığı konuşmada; dışişlerinin komşularla ilişkiler ve ekonomi diplomasisine odaklanma dahil yaklaşımlarına işaretle, ulusal çıkarları kudretle savunmaya çalıştıklarını söyledi.

Zarif, bu yaklaşım ve İslam İnkılabı Rehberi’nin himayesi ve yönlendirmeleriyle Siyonistler’in İranofobi projesini çökertmeyi başardıklarını, Trump ve Netanyahu’un alçakça şovlarıyla İranofobi projesini tekrarlamaya çalıştıklarını, ancak bugün hatta kendi müttefikleri tarafından izole olduklarını kaydetti.

ABD’de İran milletine baskı için savaş odası kurulduğunu hatırlatan Zarif; ABD’nin müttefikleri dahil diğer ülkeler her daim, ABD’nin zorbalığıyla mücadele eden siyasi taahhütlerin ötesine geçip, pratik girişimlerde bulunmaları gerektiğini deklare ettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı, birlik ve beraberlik sayesinde sorunların üstesinde gelebileceklerini ve Allah’ın yardımı, Rehberliğin tavsiyeleri ve halkın desteğiyle en ufak zararla mevcut durumu geride bırakıp, başarılı olacaklarını vurguladı.

0
Would love your thoughts, please comment.x