Haşd-i Şaabi teşkilatındaki gönüllü Türkmen ve Sünni kuvvetler; Gönüllü Halk Güçleri’nin mezhebi ve etnik eğilimi olduğu yönündeki suçlamalara keskin bir cevaptır.

Haşd-i Şaabi olarak bilinen Irak Gönüllü Halk Güçleri 2014 yılında Irak merceiyyetinin fetvasıyla IŞİD ile mücadele etmek üzere kurulmuştur. Ama başından itibaren bölgesel taraflar ve hepsinden fazla olarak Suud Rejimi ve Amerika’nın liderliğindeki batı bu teşkilata yönelik asılsız iddialarda bulunarak, Haşd-i Şaabi’nin Şii milis bir grup olduğunu, Irak’taki Ehl-i Sünnet’i hedef aldığını ve Irak’ın etnik yapısını değiştirmeye çalıştığını iddia etmiştir.

Ama Haşd-i Şaabi’nin yapısı, bu asılsız iddialara en güzel cevaptır. Çünkü Musul’u kurtarma operasyonları gibi önemli operasyonların komutanlarının büyük bir kısmı Ehl-i Sünnet’ten oluşmaktadır.

Ayrıca Haşd-i Şaabi’nin 25 ile 30 bin arasındaki kuvveti Ehl-i Sünnet mensubu kişilerden oluşmaktadır.

Haşd-i Şaabi’nin yapısında mezhep ve ırk çeşitliliğine önem veriliyor.

Eğer Irak’a Kürtler, Türkmenler, Yezidiler, Şiiler ve Sünniler olmak üzere çeşitli mezheplerden ve ırklardan oluşan bir ülke olarak bakacak olursak, merceiyyetin çağrısı üzerine Irak halkının malının, namusunun, canının ve toprağının IŞİD tarafından işgal edilmesine izin vermemek için bütün bu gruplardan kuvvetlerin gönüllü olarak Haşd-i Şaabi saflarına katıldığını görebiliriz.

Haşd-i Şaabi kuvvetlerinin toplamı yüz 18 bin kişi olarak açıklanmıştır. Bu sayının 25 ile 30 binini Ehl-i Sünnet oluşturmaktadır. Türkmen Gönüllü Halk Güçleri Resmi Sözcüsü Ali El-Hüseyni’nin ifadesine göre 30 binden fazla Türkmen kuvveti Haşd-i Şaabi Gönüllü Birlikleri’ne katılmıştır.

Basit bir hesaplama bile bu kuvvetlerin yarısından fazlasını Ehl-i Sünnet ve Türkmen Gönüllü Güçleri’nin oluşturduğunu göstermektedir.
Aynı zamanda Yezidiler, Hristiyanlar ve Kürtler olmak üzere Irak’taki diğer gruplar da Haşd-i Şaabi kuvvetleri arasında bulunmaktadır.

Burada temel bir soru gündeme gelmektedir ve oda şudur:

Haşd-i Şaabi nasıl Şii bir grup olarak adlandırılmaktadır?

Sorulması gereken diğer sorular ise şunlardır: Haşd-i Şaabi nasıl Şii milis bir grup olarak adlandırılabilir ve nasıl olur da Ehl-i Sünnet’e zarar vermek istediği ve onların haklarını yağmalamak istediği söylenebilir ve yine nasıl olur da Haşd-i Şaabi’nin Irak’ın etnik yapısını değiştirmek istediği iddia edilebilir?

Bu soruların cevabı Haşd-i Şaabi’nin yapısına hassas ve mantıklı bir şekilde bakmakta gizlidir ve bu soruların cevabını bulmak için çok zeki olmaya gerek yoktur. Haşd-i Şaabi 42 silahlı gruptan oluşmaktadır ve yaklaşık olarak yüz 18 bin askeri vardır. Bedir, Hizbullah Tugayları ve Esaib-i Ehl-i Hak Haşd-i Şaabi içerisindeki bilinen meşhur silahlı gruplardır.

Ayrıca, Cihad El-Bena, El-Hüseyin Es-Sair, Şehid Sadr Kuvvetleri, Et-Tayyar El-Risali, El-Abbas fırkası ve Ali Ekber timi gibi küçük taburlar da Haşd-i Şaabi içerisindeki diğer gruplardan sayılmaktadır.

Haşd-i Şaabi’nin yapısına katılan Ehl-i Sünnet grupları

Suud Rejimi, Türkiye ve Katar’ın Haşd-i Şaabi’ye yönelik bütün suçlamalarına ve bu grubu Şii olarak tanıtmalarına rağmen, Haşd-i Şaabi’nin kurulduğu günden şimdiye kadar çeşitli gruplar altında binlerce Ehl-i Sünnet kuvveti, bu halk teşkilatına katılmıştır.

Haşd-i Şaabi’nin üyesi olan Ehl-i Sünnet grupları:

1-Albay Khamiş El-İsevi komutanlığındaki “Amiriyye El-Samud” ordusu
2-Albay Macit El-Muhammedi komutanlığındaki “Der’i Felluce” ordusu
3-Şeyh Rafi El-Fehdavi komutanlığındaki “Nekhve El-Neşami” ordusu
4-Şeyh Abdurrahim El-Şimri komutanlığındaki “El-Nevadir” ordusu
5-Şeyh Miktat Faris Abdullah El-Sebavi komutanlığındaki “Beyarik El-Irak” grubu
6-Abdullah El-Necefi komutanlığındaki “Ehrar-ı Fırat” grubu
7-Albay Mazhar El-Beylavi komutanlığındaki “Der’i El-Cezire” kuvvetleri
8-General Tarık El-Esel komutanlığındaki “Kuzey Ramadi” kabilesi
9-Muhammed El-Ceburi komutanlığındaki “El-Cebur” kabilesi
10-Vanes El-Ceburi komutanlığındaki “Eş-Şehide Ümmiye El-Cabbare” grubu
11-Yasin Hüseyin El-Muslih El-Ceburi komutanlığındaki “Et-Takhi” grubu
12-Şeyh Hamud El-Meyyah komutanlığındaki “El-Tanaya” grubu
13-Mehdi Salih El-Ceburi komutanlığındaki “El-Bu Tama” grubu
14-Aşam Es-Subhan El-Cebri komutanlığındaki “Selahaddin” ordusu
15-Ebu Abdullah El-Fehdavi komutanlığındaki Haşd El-Şabi otuzuncu ordu birimi altında bulunan Albay Muhammed Merzi El-Cemili komutanlığındaki “Ehrar El-Kerame” grubu ve Albay Cuma El-Cemili komutanlığındaki “Sorkhetü’l Hak” grubu.
16-Albay Ahmet Abdullah El-Bilavi komutanlığındaki “El-Ramadi” aşireti
17-Şeyh Cuma Fazi Ali El-Cemili komutanlığındaki “Kerame El-Felluce” ordusu
18-Cemal Şahap El-Mehlavi komutanlığındaki “Ebna El-Garbiyye” grubu
19-Ali Abd Feric ve Şeyh Ali En-Nemravi komutanlığındaki tugaylar
20-Albay Saddam Kerb El-Sermet komutanlığındaki “Haşd El-Eşairi” grubu
21-Şeyh Nezhan El-Sakhar El-Heybi komutanlığındaki “Güney Musul Kuvvetleri”
22-Şeyh Şakir Ebu Rişe komutanlığındaki “Okaban-ı Sehra’yı El-Rataba” grubu
23-Şeyh Vatban El-Ramak komutanlığındaki “Haşd El-Teheddi” kuvvetleri
24-Şeyh Halit El-Sabak komutanlığındaki “Haşd Aşire El-Cebur” kuvvetleri
25-Şeyh Kehlan El-Hasud komutanlığındaki “Haşd El-Delim El-Mehamede” kuvvetleri

Parlamentoda onaylanan kanuna göre Haşd-i Şaabi teşkilatının yapacağı işler Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’nın yetkisi altındadır.

Haşd-i Şaabi’nin Sünni yerleşim bölgelerindeki fedakarlıkları

Kerbela, Necef ve Basra şehirleri olmak üzere Irak’ın güney ve merkez bölgelerinden binlerce Haşd-i Şaabi kuvveti Tikrit, El-Anbar ve Musul’da IŞİD ile savaşta şehit olmuşlardır.

Bu kişiler savaştan önce bir defa bile bu şehirlere gitmemişlerdi. Ama Irak’ı savunduğunu iddia eden kişiler Haşd-i Şaabi’yi Ehl-i Sünnet bölgelerinde yaşayanlar için bir tehdit olarak nitelendirip sürekli olarak Haşd-i Şaabi’nin Musul operasyonlarına katılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundular.

Haşd-i Şaabi’ye karşı oluşturulan bu atmosfer Felluce’yi kurtarma operasyonlarında da kendini gösterdi ve bu propagandalara şimdi de Musul’da şahit olmaktayız.

Felluce’yi kurtarma operasyonlarıyla eş zamanlı olarak El-Cezire ve El-Arabiya kanalları Haşd-i Şaabi’nin Felluce halkı için tehlikeli olduğuyla ilgili çeşitli haberler yaptı.

Bu iki kanal ayrıca şu başlıklar altında haberler yayımladı: “Felluce halkı Haşd-i Şaabi’nin tehlikesi altındadır, Felluce halkı Haşd-i Şaabi’nin operasyonlara katılmasını istemiyor, Haşd-i Şaabi’nin Felluce halkına yönelik işlediği cinayetler…

Ama eğer Suud Rejimi, Türkiye ve Katar’ın Ehl-i Sünnet için tehlike olarak gördüğü kuvvetler olmasaydı, IŞİD bölgedeki birçok Sünni vatandaşı öldürmüş olacaktı ki IŞİD, Musul ve Irak’ın diğer şehirlerinde birçok Ehl-i Sünnet vatandaşını şehit etmiştir.

Şimdi Haşd-i Şaabi kanunun onaylanması ve bu teşkilatın Irak ordusunun bir parçası olması, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi’nin ifadesiyle, Haşd-i Şaabi’nin fedakarlıkları karşında yapılan en asgari şeydir.

Rast Haber

0
Would love your thoughts, please comment.x