İmam Seyyid Ali Hamaney’in Azerbeycan temsilcisi Hüccetül İslam Seyyid Ali Ekber Ocaq Nejat, Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle Gebze’deki Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeydi. Yaptıkları güzel sohbetlerinin sonunda Vahdet olgusuna vurguda bulunan Seyyid Ocaq Nejat Ağa güzel değerlendirmelerde bulundu. O sohbetlerinde işaret ettiği bazı noktalar:

“İslam tarihi kitaplarında aşkın rivayet olarak, Gadir-i Hum gibi bir hakikat bulunmaktadır. Ancak öte yandanda İslam’ın pratik hayatında şunu görmekteyiz ki Müslümanlar Peygamber Efendimizden (s.a.a) sonra fırkalara ayrılmış ve İslam hükümleri hakkında farklı düşünmüşlerdir.

Bugün yaşayan bizler 1400 yıl geriye dönüp Gadir-i Hum gününe dönemeyiz. Peki Müslümanlar ne yapmalı? Önümüz puslu ve yapmamız gerekenler karanlık mıdır? Bizim yolumuz belli değil midir?

Müslümanlar hangi hal üzere olmaları gerektiğini Kur’an ve Peygamber Efendimizin (s.a.a) Sünnetinden öğrenebilirler. İslam’da birlik beraberlik ve kalplerin birbirine yakın olmasına her fırsatta vurgu yapılmaktadır. Bu yüzden bırakın Ehl-i Sünnet kendi akidesine göre, Şia kendi akidesine göre itikat etsin. Şafi kendi fıkhına, Maliki kendi fıkhına, Hanbeli kendi fıkhına, Hanefi kendi fıkhına, Alevi ve Caferiler de kendi fıkhına göre amel etsin ancak ortak hareket olarak Vahdet’i ayakta tutsunlar. Elleri birbirine kenetlensin ve ayrılık olmasın.

Müslümanlar eğer bu Vahdet’i sağlayabilselerdi bugün, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa siyonistlerin elinde hapsolmazdı. Ancak Aksa’nın kurtuluşu hayal değildir ve yolu da Müslümanların Vahdet’inden geçmektedir.

İmam Humeyni (r.a) zamanında; Ehl-i Sünnet’e göre 12 Rebiüevvel, Şia’ya göre 17 Rebiüevvel olan Peygamberimizin (s.a.a) doğum günü arasındaki 1 haftalık zaman dilimini Vahdet ve Dostluk haftası olarak ilan etmişti. Bu çok güzel bir bildiriydi ve çok güzel getirileri olmuştur. Ancak bugün İslam Vahdet’inin sağlamlaştırılması için 1 hafta yeterli değildir. Artık her gün Vahdet günü, her hafta Vahdet haftası olmalıdır. Ve İslam dünyasının öncelikli meselesi bu kardeşliği oluşturmak olmalıdır.”

intizar gençlik

 

ocak nejad

0
Would love your thoughts, please comment.x