Reuters’in bildirdiğine göre Uluslar arası insan hakları örgütü sekreterliği dün Cuma günü bu konuda yaptığı yazılı bir açıklamada, Mina olayının bir kaza ve kader’den ibaret olmadığının, bilakis insanlığın yüzkarası çok korkunç bir cinayetten ibaret olduğunu kesin ve güçlü kanıtlarla ispatlandığını bildirdi.

Böyle bir cinayetin Beytullahıl Haram ve hem de haram aylardan olan Zilhicce ayında masum hacılara yönelik vuku bulmasının facianın derinlik boyutunu gözler önüne serdiğini bildiren Uluslar arası insan hakları örgütü sekreterliği, kaybolmuş insanlardan söz edilmesinin olayın garabetini daha da artırdığını, çünkü insanların harabeler arasında kaybolduğu bir depremin vuku bulmadığını, bu yüzlerce insanın nasıl ve nerede kaybolduğunun sorulması gerektiğini bildirdi.

Hatırlanacağı üzere Mina’da vuku bulan faciada hayatlarını kaybedenlerden 464’ü İranlı hacılardan oluşuyordu

irib

0
Would love your thoughts, please comment.x