CIA’nın bir eski memurunun onun hakkındaki “İran Kudüs Ordusu komutanı General Kasım Süleymani, Ortadoğu’nun en güçlü adamıdır.” sözleri herkesi bu güçlü adamı tanımaya sevk ediyor.

Önceki yazılarımdan farklı bir yazı yazmak istiyorum. Bu yazının konusu günümüzün maruf  erlerinden bir Allah’ın kulunun vasfı olacak; yani devrim muhafızı kardeşimiz komutan Hacı Kasım Süleymani. Bu tanıtım yazısı kardeş Süleymani için değildir çünkü benim kalemimden tanıtılmaya ihtiyacı olmadığı gibi bu yazıdan rahatsızda olabilir, bu özrümden dolayı öncelikle  ondan af diliyorum.

Yazıyorum çünkü ben ve devrim muhafızlarından bir çok kardeş özellikle genç olanlar bu yazıya şiddetle ihtiyaç duyuyoruz.

Bu yazıyı yazma motivasyonu aslında genç bir devrim muhafızının sorusu neticesinde oluştu.  Bir kaç gün önce mukaddes Meşhed şehrinde bölge gelişimleri üzeri bir toplantı için devrim muhafızları kara güçlerinin imam Rıza eğitim merkezinde kardeşlerimin yanında bulunma tevfikine vardım. Toplantının sonunda her zaman olduğu gibi bir kaç devrim muhafızı toplantıyı aşan soruları sormak için yanıma geldiler. Bu arada genç kardeşlerden biri ki ilk on yıl hizmetini dolduruyordu yüksek bir sesle diğerlerinden farklı bir soru sordu.

Komutan Süleymani kimdir ve ne yapıyor?

Nasıl bu derece başarılı ve meşhur oldu?

Sesinin tonuna ve güzel yüzüne dikkat ettiğimde kendine örnek aradığı niyetiyle sorduğu aklıma geldi. Hakikatte Hacı Kasımı daha çok tanımak istiyordu ve onu devrim muhafızlığı örneği olarak anlamak istiyordu. Kesinlikle bu soru farklı niyetlerle birçok devrim muhafızının, besicinin ve normal halkın sorusuydu.

Medya ve farklı kanallarda özellikle sanal alemde Hacı Kasım dostları ve düşmanları, özellikle düşmanları tarafından vasfedilince doğal olarak genç devrim muhafızı kardeşimiz daha çok onu tanımak için soru sorar. Medyada CIA’nın bir eski memurunun onun hakkındaki ’’Kasım Süleymani, İran Kudüs Sipahı komutanı, Ortadoğu’nun en güçlü adamıdır.’’sözleri herkesi bu güçlü adamı tanımaya sevk eder.

Komutan Süleymani’nin Gazze’deki son savaşta direniş gruplarının liderlerine yazdığı meşhur mektup yayınlayınca Arap yazar Abdulbari Atvan bir makalede mektubu şöyle değerlendirir: ’’Bu mektup İsrail’in korkusu ve Arap liderlerinin şaşkınlığına neden oldu.’’ Birçok kişi bu mektubun yazarını daha çok tanımak ister.

Bir Iraklı askeri komutan Associated Press’eşunları der: ’’Eğer İran’ın ve komutan Süleymani’nin istişareleri olmasaydı biz Samerra’yı teröristlere bırakmaya mecbur kalırdık.’’ Bu komutan bu konuşmasının başka yerinde şunu dile getirir: ’’Süleymani nasıl Şamı Esad için savunduysa Bağdad ve Samera’yı da korumak istiyor.’’

Tüm bunlar genç devrim muhafızının bu cesur İslam İnkılabı’nın kahramanını tanımaya sevk eder. Bu örnek devrim muhafızı bu zamanda Suriye’yi ve Irak’ı teröristlerin şerrinden ve yerli ve uluslararası hamilerinden kurtarandır. Bu komutan daha çok ve daha iyi tanıtılmalı.

Evet birçok uluslararası maruf analistlerin ve stratejistlerin değerlendirmesi  son on yılda batının özelikle Amerika’nın Batı Asya’daki başta Suriye ve Irak ülkeleri olmak üzere tüm planlarının yenilgiye uğramasında komutan Süleymani’nin önemli etkisi yönündedir. Onun ayrıca Lübnan Hizbullah’ının 33 gün savaşı , Filistin direniş gruplarının 22 gün savaşı, 8 gün savaşı ve 51 gün savaşı zaferlerindeki rolü ve önemi eşsizdir.

Herkes zamanımızda emperyalizme karşı gerçek savaşçıyı daha çok tanımak ister. Evet bir Amerikalı senatör Amerika meclisinde sinirli ve çaresizce görgüye ve politikaya aykırı olarak ’’Komutan Süleymani terör edilmeli’’ diye bağırıyorsa herkes mağrur, zalim ve katil amerikalıları çaresiz bırakan  bu İslam ordusu komutanını daha çok tanımak ister.

Ben bu genç devrim muhafızının sorusuna genel olarak cevap verdim, burada daha ayrıntılı ve ek bilgiyle tekrarlıyorum.

Komutan Süleymani, kutsal savunma yıllarının armağanı ve yiğitlik destanı yazan cephe arkadaşlarının hatıralarını bugüne getirendir. Şehid komutanlar Şehid Harrazi, Himmet, Bakıri, Zeyneddin, Kazımi vs. Komutan Süleymani’nin cephe dostlarıydı.

Hacı Kasım Süleymani kutsal savunma yıllarında direnişle elde ettiklerini muhafaza eden ve yükseltendir. Hacı Kasım bir devrim muhafızıdır ve İmam Humeyni’nin buyurduğu üzere devrim muhafızlığını muhafıza edendir. O şimdi İslam İnkılabı’nın muhafızlık ölçütünün en yüksek derecesindedir. O Sipah’ın esasnamesindeki tanımlanan devrim muhafızının manası üzerine bir sipahidir: ’’Devrim muhafızı, Allah yolunda ve İslam İnkılabı ve neticelerini savunma için her yönden cihada hazır ve Sipahın üyeliğine kayıt olandır.’’

Evet Hacı Kasım kutsal savunma yıllarından sonra cihadi vasfını korudu ve tüm gücüyle İslam’ın ve beşeriyetin düşmanlarına karşı savaşı sürdürdü. O bu  yolda sadakat ve ihlasla zamanın ilahi veli fakihi İmam Hameney’in emrinde fedakarlık ve şehadete hazır oluşunu ispatladı. O İmam Ali’nin buyurduğu insanlardandır, İmam Ali buyuruyor: ’’Cihad Cennetin kapılarındandır ki, Allah has velilerine onu açar.’’ Hacı Kasım iyi biliyor ki din ve dünya işi ancak cihadla düzelir; bu yönden cihad onun nazarında yüce ve değerlidir.

Aziz muhafızlar ve besiciler ve Süleymani’yi daha iyi tanımak isteyen herkes bilmelisiniz ki, o aziz rehberin istediği devrim muhafızlığının ruhu ve hakikatini idrak etmiştir ve sürekli buna önem vermiştir.

Hacı Kasım Süleymani mukaddes İslam Cumhuriyeti nizamında muhafız olmayı kendine bir büyük tevfik biliyor, aziz rehber de devrim muhafızlarına buyurur:’’ Bu (devrim muhafızlığı)  siz kardeşler için büyük bir tevfik ve iftihardır… devrim muhafızı üstün bir ünvandır; bu ünvanı tüm özellikleriyle varlığınızda, kalbinizde, ruhunuzda ve zihninizde koruyun. Bu inkılap için gereklidir.’’

Hacı Kasım Süleymani ile çalışan herkes onun İmam Humeyni ve rehberiyet makamının tüm vasıflarıyla istediği devrim muhafızı olduğuna tanıklık ederler. Allah ile olma, takvalı olma, ihlas, kendini yetiştirme, Allah’a dua ve yakarış, dini marifet ve siyasi basiret, aklaniyyet ve tedbir, Allah yolunda direnme, yılmama, disiplin, dünyevilikten arınma, ilahi rızayı kazanma, aileye özen vs. bir vasıflar bütünü olarak yüce rehberiyyet  makamı bir devrim muhafızı için ön görmüştür ve tüm bu vasıflar bu Allah’ın erinde en üst derecede görünmektedir.

Hazreti İmam’ın ’’Keşke bende bir devrim muhafızı olsaydım’’ sözüne en iyi örnek Hacı Kasımdır. Evet Hacı Kasım bu özellikleriyle düşmanı yıldırıyor, Amerika ve siyonistlerin bölgede ki hedeflerine varmalarını engelliyor ve sadece adı direniş cephesindeki askerlere büyük bir moral veriyor. Aynı hac Kasım kendini velayetin askeri olarak biliyor ve aziz rehberine aşk ile bağlılığını kanıtlıyor. O şehadet için anları sayıyor ve dostlarından şehid olması için dua etmelerini talep ediyor.

Evet bu Allah’ın eri velayet mektebinde terbiye görmüş bir devrim muhafızı olarak bütün dünyada ki hürriyet için direnenlere özellikle dünyadaki devrim muhafızlarına en iyi örnektir.

Evet tek sözle: Hacı Kasım Süleymani Allah’ın eridir ve Allah onunladır. Allah buyurur: Kim Allah ile olursa, Allah onunladır.

Dr. Yedullah Cevani

Basiret.ir

Çev: Emir Sina – Welayet News

0
Would love your thoughts, please comment.x