Son birkaç aydır El Cezire, El Arabiya, Şark’ul Avsat gazetesi ve İlaf haber ajansı gibi farklı Arap medya kuruluşları, yeni ve emsalsiz bir adımla Siyonist İsrail rejimi yetkilileriyle röportajlar yapmaya başladı.

Qodsna’nın haberine göre, son aylarda Katar ve Suudi Arabistan’ın en önemli yayın organlarından sayılan El Cezire, El Arabiya, Şark’ul Avsat gazetesi ve İlaf haber ajansı gibi farklı Arap medya kuruluşları, yeni ve emsalsiz bir adımla İsrail rejimi yetkilileri ve makamlarıyla röportajlar yapmaya başladı.

Bu gelişme akıllara şu soruyu getiriyor; Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme çalışmaları medya seviyesinde ne amaçla yapılıyor?

Arabi21 haber ajansı yaptığı detaylı haberinde bu konuyu ele alarak şunları yazdı: Son aylarda Arap medyası bazı İsrailli akademik şahsiyetler, analistler ve hatta resmi sözcülerle konuşarak görüşlerini haber ve analiz olarak yayınladı.

Garip olan ise, mezkur medya kuruluşlarının bu adımı, takipçilerini (izleyicilerini ve okuyucularını) İsraillilerin görüşleri hakkındaki inançlarından haberdar etmek için “Görüş ve Başka Bir Görüş” sloganıyla açıklıyor olmasıdır.

Elbette bu adım Arap takipçiler tarafından olumsuz tepkilerle karşılaştı.

Eleştirilere rağmen mezkur medya kuruluşları İsrailli şahsiyet ve makamlarla görüşerek bu habercilik anlayışında devam etme konusunda ısrarcı görünüyorlar.

Katar El Cezire televizyonu program yapımcısı Macid Abdulhadi bu konu hakkında şunları söyledi: Ben, bu medya faaliyetlerinin tamamını, İsrail ile medya ve kültürel ilişkileri normalleştirme olarak tanımlayan görüşe katılmıyorum, elbette bazı röportajların bu tarife uyduğunu kabul ediyorum.

Abdulhadi sözlerinin devamında, izleyicilerinin İsraillilerin düşünce tarzı hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini vurgulayarak şunları ifade etti: Elbette bizler bu faaliyetlerde Siyonist anlatı mantığının tartışmaya sunulmasının gerekliliğinden gafil olmamalıyız.

Abdulhadi açıklamalarına şu şekilde devam etti: Bir medya organı Ortadoğu’nun en önemli aktörünü yani İsrail’i görmezden gelerek ustalıkla faaliyet gösteremez. Ben, İsrail’in bölgedeki hatta dünyadaki en tehlikeli sömürgeci düşman olduğuna inanıyorum. El Cezire’nin faaliyetleri de halkı İsraillilerin düşünce şekli hakkında bilgilendirme gerekliliğine olan inanca dayalı bir eylemdir. Görmezden gelmek direnişin yöntem ve mücadele aracı değildir, bilakis son on yılda bu yanlış tutum defalarca olumsuz sonuçlarını gösterdi. İsrailli sözcülerle özellikle de aşırılıkçı (sağcı) ve muhafazakar şahsiyetlerle yapılan söyleşilerin İsrail’in saldırgan ve ırkçı niyetlerini başarıyla açıklığa kavuşturduğunu ve diğer taraftan ilişkileri normalleştirme çalışmaları içinde olan Arap ülkelerini rezil ettiğini unutmamak gerekir.

Abdulhadi sözlerinin devamında El Cezire’nin (Al Jazaare) medya etkinliklerinin özellikle de Siyonist anlatısını yaymaya çalışan Suudi Haber ajansı İlaf’ın faaliyetlerinden ayırt edilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları ekledi: Burada uyanık olmamız gereken çok tehlikeli iki konu var.

İlk olarak bazıları İsrailli yetkililere ev sahipliği yaparak Siyonist anlatıyı yaymaya ve Filistin konusunu takipçilerinin zihninden silmeye çalışıyor. Bu, Suudi haber ajansı İlaf’ın izlediği bir yoldur. İkinci yöntem ise, Arap vatandaşları ile İsrailli medyatik şahsiyetler arasında sosyal medya aracılığıyla direkt olarak irtibat sağlamaktır. Bu yöntem en tehlikeli normalleştirme çalışması sayılır ve çok yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Haberin devamında uluslararası ilişkiler araştırmacısı Emani Es Sinvar şunları vurguladı: Eğer Arap medyasının Siyonist Rejim sözcülerine ev sahipliği yapmasından söz etmek istiyorsak bir normalleştirme tanımı yapmalıyız. Normalleştirme, Siyonistlerle gerçekleştirilen ve içerisinde bize Filistin’deki çatışma ve yaşanan gelişmeleri hayatımızdaki doğal bir konu olarak gösterecek Siyonist anlatısı barındıran her türlü söyleşi ve ilişkidir.

Es Sinvar açıklamalarına şunları da ekledi: Eğer Siyonist misafirleri kabul eden Arap medya kuruluşlarının faaliyetlerini gözlemleyecek olursak onların yalnızca İsrail’in Filistin’deki siyasi cinayetlerini değil bilakis Siyonistlerin Filistin’de hak iddia etmelerine neden olan Yahudi dini ve tarihi görüşünü de açıkladıklarını anlarız. İlişkileri normalleştirme medya alanında tam anlamıyla bu noktada anlam buluyor.

Emani ayrıca şunu da ifade etti: Bir diğer mesele de İsrail’in Arap dünyasındaki sıcak krizler üzerine oynadığı yeni oyundur. Onlar bir taraftan İsrail ordusunun vahşi imajını iyileştirip askeri şahsiyetlerini Arap medyası ile söyleşilere göndererek bu şahsiyetleri halktan ve toplumdan biri olarak tanıtmaya çalışıyorlar, aslında ilişkileri normalleştirme çalışmalarını medya alanında yürütmelerinin amacı İsrail’in insani yüzünü daha fazla ve vahşi yüzünü daha az göstermektir.

Es Sinvar açıklamalarının devamında bazı medya aktivistlerinin Siyonist düşmanın medya alanında tanınması gerektiği iddiasını ret ederek şunları vurguladı: Düşman, Arap dünyasının beyninin yıkanmasına sebep olan eylemlerle tanıtılmamalıdır, bilakis eğitim ve araştırma merkezlerinin çıktıları üzerinde çalışarak onların amacını anlayabiliriz.

Diğer taraftan Mısırlı araştırmacı Ürdün Yermük Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mahmud El Mesamiri, Arap medyasının İsrail sözcülerini davet ederek yaptıkları şeyin açıkça Siyonist rejim ile medya alanında ve kültürel olarak ilişkileri normalleştirme süreci olduğu ve bu konu hakkında hiçbir savunmanın kabul edilir olmadığını vurguladı.

El Mesamiri şunları belirtti: Siyonistlerle söyleşinin onların gerçek yüzlerinin ve ırkçılıklarının keşfine sebep olacağı iddiasının gerçeklik payı yoktur aksine Siyonistler her zaman medya ekinliklerinde ve Arap medyasıyla yaptıkları söyleşilerde kendilerini azınlıklarla huzur içinde yaşayan ve barış yanlısı bir topluluk olarak gösterirler. Arap medyası Filistin milletine karşı her türlü cinayete bulaşmış olan katil ve gaspçı düşmana görüşlerini belirtme hakkı vermekle yanlış yapıyor. Bu, oldukça yanlış bir konu ve ben bunun perde arkasında tehlikeli bir siyasi hedefin güdüldüğüne inanıyorum.

kudusgunu.com

0
Would love your thoughts, please comment.x