Değerli kardeşler !
Bugün, Ramazan’ın son cuması… Dünya Kudüs Günü…
41 yıl önce Mescid-i Aksa’nın işgalden kurtarılması için İmam Humeyni tarafından ilan edilen gündür “Dünya Kudüs Günü”.
Hâlihazırda, küresel çaptaki salgından ötürü meydanlarda olmasak dahi, bu günü canlı tutmalıyız. Bu sene, öncekilere nazaran daha çok çaba ve emek gerektiren bir sene… Bu vesile ile Dünya Kudüs Günü’nü ilan ederek tüm Müslümanlara göz aydınlığı veren, bu manalı günü bizlere armağan eden Rahmetli İmam HUMEYNİ başta olmak üzere, tüm idrak sahiplerine selam olsun!
Bu günün hep canlı tutulmasına komutanlık eden İmam HAMENEİ’ye;  özgür bir Kudüs’e için yaşamanı adayan ve bu uğurda şehadete eren ŞehidKasım Süleymani’ye, Abbas Musavi, Fethi Şikaki ve DIRENIŞ’in yaşayan tüm şehidlerine selam olsun!
Ey Kudüs… İşgal altındaki Mescid-i Aksa’na selam olsun!
Kudüs…
İmam Humeyni’nin rüyası, Resulullah’ın mirası, Muhammedî İslam’ın davası…
Senelerdir umut, cesaret, gayret ve yılgınlık göstermeden verilen bu küçük mücadele dahi, zorbaların planladığı birçok cinayetin önüne geçti.Bu mücadele ile “sonuç alınamayacağı” iddiası, Siyonist rejime her defasında bir tokat indirdi hamd olsun!..
Bu sene de koşullar her ne olursa olsun, motivasyonumuzdan hiç ödün vermeden kutlu yürüyüşümüze devam etmeyi Yüce Yaradan bize nasip etti. Meydanlarda olamasak bile hiç kimse bizim bu onurlu duruşumuzun engellenemeyeceğini bir kez daha gördü.
Değerli kardeşler!
“Dünya Kudüs Günü”, Rahmetli İmam Humeyni tarafından 7 Ağustos 1979’da bütün Müslümanların dikkatini işgalci Siyonist düşmanın zulmüne maruz kalmış FİLİSTİN’e çekmek amacıyla ilan edildi.
“Dünya Kudüs Günü”,  Filistin meselesini yaşatmak, Müslümanların dikkatini Siyonizm tehlikesine çekmek ve işbirlikçi rejimlerin uzlaşmacı ihanetlerine karşı İslami onur ve basireti yansıtmaya çalışmak felsefesinin bir tezahürüdür.
Bu gün, Müslüman ve mustazaf halklara tarihin seyrini değiştirebilecekleri ruha sahip olduklarını müjdelemektedir.
“Dünya Kudüs Günü”, çağımızın tüm maddi ve manevi zenginlikleri ellerinden alınmış ümmetlerine, ayağa kalkışın; düşülen zillete isyan edişin ilk meşalesidir.
Bu gün; mazlum ve mustazaf halkların uyanış günüdür. Aldatılan, kandırılan mazlumların, İmam Humeyni’nin hedefleri doğrultusunda seslerini tüm yeryüzüne haykırdıkları gündür.
“Dünya Kudüs Günü”, Siyonist işgalci düşmandan beri olunduğunun ve düşmanla savaşmaktan asla geri durulmayacağının ilan edildiği gündür.
“Dünya Kudüs Günü”, dünya nimetlerine tapanların değil; Kudüs’ü her ne pahasına olursa olsun “iman” dolu göğüsle çarpışan gönül ehlinin kutlu günüdür.
Bu gün; işgalci rejimle anladığı dilden konuşma günüdür.
Bu gün; Kudüs’e giden yola duvar örenlerle değil, köprü kuranlarla kardeş olma, ahitleşme günüdür.
“Dünya Kudüs Günü”, hiçbir bahane üretmeden “İsrail mutlak şerdir, İsrail yok edilmesi gereken öncelikli düşmandır!” diyebilen sıddıkların günüdür.
Bu gün, “dava” günüdür. Kudüs’ün özgürlüğü uğruna tüm birikimlerin harcandığı, Direniş’ingünüdür.
“Dünya Kudüs Günü”, Kudüs’ün özgürlüğünü talep etmenin, henüz zaman varken Müslümanların tüm güçleri ile haykırmaları gereken, özgürlük sevdalılarının günüdür.
Ey İman Edenler!
“Dünya Kudüs Günü”, Siyonist ve emperyalist cephenin DİRENİŞ’i devirecek bir güce sahip olmadığına, Kudüs’ün nihayetinde özgürlüğe kavuşacağı günlerin yakın olduğuna tüm içtenlikle inanmanın günüdür.
Bu aziz gün; Allah’ın izniyle nice az sayıdaki toplulukların, nice kalabalık topluluklara galip gelebileceği inancının resmi olan Hizbullah’la dost olmanın günüdür.
DİRENİŞ’in sesini kesmeye çalışmanın, bilerek veya bilmeyerek KUDÜS’ün nefesini kesme anlamına geleceğinin şuuruna varmaktır, “Dünya Kudüs Günü”…
Telaviv, Washington, Londra aşkının insanı köleleştirdiği; Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa aşkının insanı özgürleştirdiği bilincine ermektir, “Dünya Kudüs Günü”…
Değerli kardeşler!
Bu gün; “Dünya Kudüs Günü”ne sarılmanın, onu gündem etmenin bir veda değil, mutlak bir kavuşma olacağına, insanın tüm zerreleriyle hissetmesinin günüdür.
Adalet, yani Kudüs’ün özgürlüğü biraz gecikse bile adaletin elbette gideceği yere mutlaka varacağına inanan bizler; geciken bu adaletin İran gibi dik durabilen devletler sayesinde geleceğine inanmaktayız.
İmam Humeyni ve İmam Hamanei,
Şehid Abbas Musavi, Şehid Fethi Şikaki, Şehid Serdar Süleymani,
Şehid Şeyh Ahmet Yasin, SehidMuğniye,
Seyyid Hasan Nasrallah, Seyyid Abdülmelik el Husi, Şeyh İbrâhim Zakzaky ve Seyyid Haşim Hayderi…
Lübnan, Irak, Suriye, Filistin ve Yemen halklarının sahip olduğu direniş ruhuna sahip olamayan bizim gibi halkların;
Tahran,
Bağdat,
Şam,
Beyrut ve Gazze’de atılan sloganları örnek alması temennisiyle…
İmam Humeyni
İmam Hamanei
ŞehidMusavi
ŞehidMuğniye
Şehid Süleymani ve Nasrallah’ın anılmadığı bir “Dünya Kudüs Günü”, Ehlibeytsiz bir Kur’an gibidir.
Peygambersiz bir din misalidir.
İşin özü şudur:
İsrailsiz bir dünya,
ABD’siz bir Müslüman ve mustazaflar yurdu…
Özgür bir Kudüs’ün olmazsa olmazı, Kudüs yolunda en değerlilerini feda etmeyi şeref bilen, izzet ve onurun yılmaz savunucuları olan Allah’ın yeryüzündeki melekleriyle dost olmaktan geçer.
İddia özgür bir Kudüs ise ispat DİRENİŞ’tir.
(Anadolu Kudüs inisiyatifi)