Irak Ehl-i Sünnet Alimler Birliği Başkanı, İmam Humeyni’nin Dünya Kudüs Günü çağrısının Müslümanları merkezi bir konuda birleştirmeyi amaçladığını söyledi.
Irak Ehl-i Sünnet Alimler Birliği Başkanı Şeyh Halid el-Molla, Dünya Kudüs Günü arifesinde ve din bilginleri ve düşünürlerin katılımıyla çevrimiçi olarak düzenlenen Uluslararası Kutsal Kudüs Konferansı’nda açıklamalarda bulundu.
Şeyh Halid el-Molla, Corona krizinin Kudüs Günü’nde halk protestolarını engellediğini belirterek şu ifadelerde bulundu: ‘Dünya Kudüs Günü, her yıl Ramazan ayının son Cuma günü yapılan en önemli günlerden biridir. Protestolar bugünü canlı tutmanın en iyi programlarından biridir ama Müslümanların duygularını ifade etmelerinin tek yolu değildir.
Dünya Kudüs Günü (İslami ve İnsani Uyanış Günü) Müslümanların birliğini ve dayanışmasını gerektiriyor ve bu sadece gösterilerle değil, medyayla, Kudüs Günü’nün faydaları ve İmam Humeyni’nin hedefleriyle de açıklanabilir.
İmam Humeyni (ra), fıkhi tabirle, Şiilerin mercilerinden biriydi, ama aynı zamanda tüm Şiiler, Sünniler, Hıristiyanlar ve diğer dinlerin takipçileri için insanlığın merciidir.
İmam Humeyni’nin bugün dünyayı yeniden canlandırma daveti, insanlığa ve İslam’a iman etmeye davetti, böylece hepimiz bunu aklımızda tutabiliriz ve hepimiz bir araya gelebilir ve Filistin meselesinde gücümüzü, birliğimizi ve dayanışmamızı işgalci İsrail rejimine hatırlatabiliriz.
Bazı İslam ülkelerinin sessizliği, hükümetlerinin politikalarının ürünüdür. Ne yazık ki, bu yöneticilerin çoğu Siyonistlere teslim olmaya ve bu rejimle normalleşmeye çalışıyorlar.’
Halid el-Malla konuşmasının sonunda, tüm Müslümanları ve özgür insanları, sosyal ağlar ve medya faaliyetleri aracılığıyla Kudüs Günü’nde birbirleriyle etkileşim içinde olmaya ve Kudüs ve sakinlerini savunmaktan bir an bile kaçınmamaya çağırdı.