İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney dün sabah saatlerinde fıkıh dışı dersinin başlangıcında İran milletinin büyük seçimler sınavında parlamasına ve düşmanların topyekun propaganda çalışmaları ve fırsatçılıklarını başarısız kılmalarına değinerek şöyle bir vurguda bulundular: “Ülkenin farklı temellerine darbe indirmek için komplolar kuran düşmanlar karşısında herkes savunmak için duyarlı ve teyakkuzda olması gerekiyor.”

 İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei  yabancı düşmanların propaganda araçlarının halkın seçimlere katılımına yönelik karalama kampanyalarına değinerek şöyle bir hatırlatmada bulundular: ” Bu karalama kampanyası bir kaç ay önce başlayıp seçimlerin yakınlaşması ile arttı ve son iki günde de hastalık ve virüs bahanesi ile onların medya organları en ufak fırsatlardan bile halkı seçimlere katılmaktan vazgeçirmek için yararlanıyordu. “

İslam İnkılabı Lideri düşmanların İran milletine karşı düşmanlığının sadece ekonomi, kültür, dini ve devrimci inançlar alanında olmadığına değinerek sözlerine şunları da eklediler: ” Onlar İran milletinin seçimlerine bile karşı çıkıyorlar. Çünkü halkın din adına devrimleri adına oy sandıklarının başında bulunmalarını ve bunun bir gerçek olarak perçinlenmesini istemiyorlar. ”

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei İslami düzen çerçevesinde seçimlerin düzenlenmesinin düşmanların dinin özgürlük ve demokrasi ile çelişkili olduğu iddialarını çürüttüğüne vurgu yaparak şöyle buyurdular: ” İslam Cumhuriyeti’ndeki seçimler dinin tam ve topyekun bir demokrasinin tecellisi olduğunun göstergesidir. 41 yıl içerisinde 37 seçimin düzenlenmesi ise İslami düzenin demokrasiye verdiği önemi gösteriyor. ”

Amerika İslam İnkılabı zaferinin ardından tüm yıllarda İslami düzeni zayıflatmak ve İran milletinin vahdetini bozmak peşinde koşmuştur. Böylece İslam Cumhuriyeti’ni içinden siyasi ve toplumsal ihtilaflar ile zayıflatmaya çalışmıştır. Ancak İran milleti tam bir duyarlılıkla demoralize etme yönündeki sinsi planları bozguna uğratmış ve son olarak da seçimlere katılarak düşmanların nüfuz etmesine müsaade etmemiştir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin açıklamaları da bu açıdan İslami devrimin dinamikliğinde etkili iki noktadan ele alınabilir: İlk olarak İran’ın düşmanlarını ümitsizleştiren ve onları hayal kırıklığına uğratan ve İran’ın yumuşak ve sert gücünü gösteren hassas dönemlerde meydanlara inmesidir.

Kimi uzmanlar açısından özellikle de Amerika karalama kampanyaları aracılığı ile yumuşak savaş siyasetini izlemektedir. Buna göre düşmanlar İranlıların seçimlere katılımını gözardı etmek ve küçümsemek istediler ancak bu önceden planlanmış komplo da yenilgiye uğradı.

İkinci nokta ise İslam İnkılabı Lideri’nin düşmanların tacizleri ve saldırılarına karşılık verilmesi için günden güne artan hazırlık düzeyine yaptıkları vurgu idi.

İslam İnkılabı Lideri herkesi düşmanları tanımaya ve onlar ile mücadelede teyakkuzda olmalarına değinerek şöyle bir vurguda bulundular: “Düşman cephesinde faaliyet gösteren binlerce kişisi karşısında İran milleti farklı alanlarda özellikle de propaganda ve yapılabilen her alanda milyonlar  halinde savunma, darbe indirme ve karşılık vermeye hazır olmalıdır. ”

Düşmanlar İslam İnkılabının zafere kavuşmasının ardından İslami düzenin temellerine darbe indirmek için farklı yollara baş vurmuşlardır. Bugün ise İran’ın caydırıcılık gücünü azaltmak ve İslami düzenin tutumlarını değiştirmeye zorlamak istiyorlar. Amerika İran’a darbe indirmek için elinden gelen her şeyi yaptı ancak her defasında İran’dan büyük bir tokat yedi.

Amerika 3 Ocak 2020’de terör eyleminde bulunarak İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve yarenlerini şehit düşürdü.  Buna misilleme olarak Devrim Muhafızları Ordusu 8 Ocak tarihinde 13 füze ile Amerika’nın Irak’taki Aynel Esed üssünü hedef aldı ve Amerika’ya büyük darbe indirdi.

Tüm bu yıllardaki deneyimler ise halkın katılımı ve varlık göstermesinin bu gibi kalıcı olaylarda etkili olduğunu gösteriyor. Gerçekte halkın sorumlu davranması ve zamanında meydanlara inmesi  düşmanları hayal kırıklığına uğratmış ve tehditleri İran milletinin parlayacağı fırsatlara dönüştürmüştür.

0
Would love your thoughts, please comment.x