Sözde “İnsan Hakları” gruplarının Suriye karşıtı savaş retoriğini yaydıkları ve Suriye hükümeti ile Suriye Arap Ordusu aleyhinde sahte ithamlarda bulundukları ortaya çıktıkça bu sayfa genişleyecek. Var olan haliyle de aktörler listesi hayli kapsamlı. Aşağıda, İnsan Hakları cephesinde yer alan kişi ve gruplardan bilinenleri listeyeleyeceğim (bunlardan pek çoğu, hatta belki de çoğunluğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ile ve George Soros gibi suçlularla bağlantılıdır).

Sözde “İnsan Hakları” gruplarının Suriye karşıtı savaş retoriğini yaydıkları ve Suriye hükümeti ile Suriye Arap Ordusu aleyhinde sahte ithamlarda bulundukları ortaya çıktıkça bu sayfa genişleyecek. Var olan haliyle de aktörler listesi hayli kapsamlı. Aşağıda, İnsan Hakları cephesinde yer alan kişi ve gruplardan bilinenleri listeyeleyeceğim (bunlardan pek çoğu, hatta belki de çoğunluğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ile ve George Soros gibi suçlularla bağlantılıdır). Rick Sterling’in “Suriye’de savaş yanlısı insancıllar” başlıklı makalesinde (Mart 2015) belirttiği gibi:

“Suriye’ye yönelik bir yabancı müdahalesini savunan büyük çaplı bir kampanya yolda. Amaç, kamuoyunu ABD’nin ve öteki askeri güçlerin getireceği bir ‘uçuşa yasak bölge’ye hazırlamak. Irak’ın işgali de böyle başlamıştı. Kamuoyu, Libya’ya yönelik ABD/NATO hava saldırısına da böylehazırlanmıştı.

Batı’nın Irak ve Libya’daki ‘rejim değişikliği’nin sonuçları felaket oldu. Her iki eylem de güvenlik, sağlık, eğitim hizmetleri ile halkın yaşam standartlarını çarpıcı düzeyde düşürdü, anarşi ve kargaşa yarattı ve bölgede mezhepçiliğin ve şiddetin patlamasıyla sonuçlandı. Şimdi, önde gelen müdahale yanlısı insani örgütlerin de desteğiyle Batı/NATO/İsrail ve Körfez güçleri Suriye’de aynısını yapmak istiyor.”

Aktörler:

Avaaz: “Avaaz 2007 yılında (şimdi Purpose şirketinin CEO’su olan) Jeremy Heimans ve ötekiler tarafından kurulan bir online lobi örgütü. Başlangıç finansmanı George Soros’un vakfı tarafından sağlanmıştı. (…) ABD Dışişleri Bakanlığı ile uyumlu şekilde neo-liberal dış politikaların savunulmasına öncülük ettiler. (…) Avaaz çok aktif bir şekilde Libya’da uçuşa yasak bölgeyi savundu. Avaaz hakkında derinlemesine bir araştırma ve ifşaat burada bulunabilir. Başlıklar belli bir gösterge sunuyor: “Aldatmaca: Ateş hattındaki bağış temasları”, “Suriye: Avaaz, Purpose & İmparatorluk için nefret satma sanatı”, “Avaaz: Militarizme hizmet eden emperyalist alçaklar”. Avaaz, uçuşa yasak bölge çağrılarını kısmen, Beyaz Miğferler ile meşrulaştırıyor. Avaaz ve Purpose arasındaki yakın etkileşimler nedeniyle, Beyaz Miğferler’in medya tarafından yaratıldığının kesinlikle farkındalar. Bu, onların samimiyetini sorgulanır hale getiriyor.” [Alıntının yapıldığı yer: Hayli etkili manipülatörlerin yedi adımı: Beyaz Miğferler, Avaaz, Nicholas Kristof ve Suriye’de uçuşa yasak bölge]

“Avaaz, yasal olarak 2006 yılında kurulmuş bir kâr amaçlı olmayan kuruluş olan “Küresel Taahhüt ve Örgütleme Fonu”nun operasyonel ismi. Avaaz, küresel bir yurttaş hakları savunma grubu olarak tanımlanan Res Publica ile, ‘Amerika Birleşik Devletleri’nde internet savunuculuğuna öncülük eden bir online topluluk’ olan Moveon.org tarafından kuruldu. (…) Avaaz’ın arkasındaki sessiz ses olan Res Publica, kamusal alanda temel olarak üç kilit isimden oluşuyor: Kendisini bir sosyal girişimci olarak tanımlayan, savaş yanlısı (eski) ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tom Perriello; dünyanın en güçlü topluluklarından pek çoğuna danışmanlık yapan ve uzun süre Perriello’nun ortağı olan Ricken Patel; ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nda danışmanlık yapan bir İngiliz Diplomatik Servisi üyesi olan Tom Pravda. (…) Açık Toplum Enstitüsü’nden finansman almaya ilave olarak Avaaz bu enstitüden açıkça kurucu ortak olarak da söz etti. Kurucu Ricken Patel’ın bu kabulü www.soros.org web sitesinde görülebilir.  Açık Toplum Enstitüsü (2011’de aldığı isimle Açık Toplum Vakıfları), halen başkan olan  George Soros tarafından finanse edilen özel bir işletme ve hibe vakfı. (…) Avaaz’ın (şu anda yok edilmiş olan) Libya’daki ve şimdi Suriye’deki duruşu, ABD yönetimi içindeki pozisyonlarla, Hillary Clinton gibi savaş suçlularınn dillendirdiği türden pozisyonlarla (meşhur “Geldik, gördük, öldü. Gülüşmeler…” gibi) tam bir senkron içindedir. Savaşın çirkin demir yumruğu, çok karanlık bir kadife eldiven yoluyla kamuoyuna hafifçe, kaşıkla verilmektedir – o kadife eldiven de Avaaz’dır.” [Alıntının yapıldığı yer: Militarizme hizmet eden emperyalist alçaklar, oligarşinin koruyucuları, savaşın güvenilir kolaylaştırıcıları | Bölüm II, Kısım I]

Uluslararası Af Örgütü: “Uluslararası Af Örgütü hem hükümetlerden, hem de şirket-finans çıkar gruplarından para alıyor; bunların içinde en kötü şöhretli olanlardan biri, hüküm giymiş mali suçlu George Soros’un yönettiği Açık Toplum (Soros’un Açık Toplum’u aynı zamanda İnsan Hakları İzleme Örgütü’nü ve bir dizi başka “insan hakları” savunucusu örgütü finanse ediyor). Örneğin ABD’deki Uluslararası Af Örgütü’nün İcra Direktörü Suzanne Nossel, bu göreve doğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından getirildi (…) Uluslararası Af Örgütü’nün web sitesi, Nossel’in, BM’nin  İran, Suriye, Libya, ve Fildişi Sahili ile ilgili, ABD Dışişleri Bakanlığı destekli kararlarından özel olarak söz ediyor… Şu durumda Nossel’in “katkıları” basit bir şekilde, çıplak askeri saldırganlığın üzerini örtme ve “insan hakları” taraftarlığı iddiasıyla küresel şirket-finans hegemonyası peşinden koşma amaçlıdır.” [Alıntının yapıldığı yer: Uluslararası Af Örgütü ABD Dışişleri Bakanlığı’nın propaganda aracıdır]

Suriye İçin El Ele (Hand in Hand for Syria): “İngiliz Hayırseverlik Komisyonu’nun web sitesi Suriye İçin El Ele’nin ‘sağlığın geliştirilmesi ve hayatların kurtarılması’ için var olduğunu belirtiyor. Temmuz 2014’e kadar, El Ele’nin eş-kurucusu ve başkanı Faddi Sahlul’un Facebook banner‘ında şu ifade görülüyordu: “ESAD’I ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ; BU KAÇ CANA MAL OLURSA OLSUN, NE KADAR FELAKET GETİRİRSE GETİRSİN BUNU YAPACAĞIZ.” Bu görsel, açık tartışma ve yorumların konusu olduktan kısa süre sonra kaldırıldı. El Ele’nin yönetici ekibi içinde, ‘Suriye’nin Çocukları’nın Kurtarılması’nda yer alan iki doktordan biri olan Dr. Rola Hallam da var. (…)  30 Ağustos 2013 günü, BBC’nin Halep’teki varsayılan yangın bombası saldırısı hakkındaki ilk haberinden bir gün sonra Dr. Hallam BBC’nin Newsnight programına çıkarak parlamentonun Suriye’ye yönelik bir askeri saldırıyı reddetmesi karşısında duyduğu derin hayal kırıklığını ifade etti. Dr. Hallam’ın babası Dr. Musa el-Kurdi’dir. 2013 yılında Dr. Saliha Ahsen – ‘Suriye’nin Çocukları’nın Kurtarılması’nda yer alan öteki Suriye İçin El Ele Gönüllüsü hekim [3] – tarafından kaleme alınan bir makaleye göre El-Kurdi “siyasi olarak Suriye Ulusal Konseyi içinde yer alıyor.” [Alıntının yapıldığı yer: Suriye muhalefetinin “amaçlarını ve hedeflerini” paylaşan İngiliz hayırseverlik kuruluşu, Alan Kurdi trajedisinden kazanç sağlıyor]

İnsan Hakları İzleme Örgütü: “İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Batı’nın propaganda aygıtının ayrılmaz bir parçasıdır. HRW çatışma anlatılarını şekillendirir, bu anlatılar tekrar yoluyla güçlendirilir ve en sonunda inkar edilemez gerçekler olarak görülür. Dahası, HRW’nin kullandığı ve basit bir şekilde tarz seçimi olmaktan çok daha fazlası olan dil, İmparatorluk’un hizmetindeki savaş bölgesi gerçeklerini gizlemek üzere kasten kullanılmaktadır. Örneğin, İsrail’in eylemlerinin asla açık savaş suçu olmadığı, Filistinlilerin eylemlerinin ise böyle olduğu İsrail/Filistin çatışması söyleminde durum böyledir.  HRW’nin finans ve şirket patronlarının ve elbette ABD’nin dış politika gündeminin çıkarına olacak anlatılar inşa etmede kritik bir rol oynadığı Libya, Suriye ve Venezuela’da da durum böyledir. Hem Libya hem de Suriye’de, Batı kamuoyuna bu ülkelerin hükümetlerine karşı propaganda yayılmasında ve bu şekilde bu ülkeye yönelik emperyalist saldırının meşrulaştırılmasında kritik bir rol oynadı. Basit bir şekilde “olguların toplanmasından” daha fazlasını yapan HRW, tamamen çarpıtılmış ve pek çok örnekte tamamen dürüstlükten yoksun, olgusal olarak da yanlış bir anlatı inşa etti ve bu anlatı, Libya’da olduğu gibi, Suriye’de de “müdahale”yi destekleyen türden oldu. (…) İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ABD dış politikasının bir uzantısı olduğu inkar edilemez. Bu kuruluş pek çok bakımdan ABD’nin güç taşıma projelerinin ‘yumuşak güç’ kolu, ABD ile işbirliği yapmayan ülkeleri gayrimeşrulaştırmanın, şeytanlaştırmanın, yahut istikrarsızlaştırmanın bir aracıdır.” [Alıntının yapıldığı yer: HRW: İnsan hakları izleme örgütü mü yoksa Washington’u temsil eden ikiyüzlülüler örgütü mü (Kısım 2)]

Ken Roth: “İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Müdürü Kenneth Roth, insaniyet adına Suriye’ye tam kapsamlı bir savaş açılmasına destek vermekten çekinmedi. Defalarca Suriye’nin meşru hükümetine müdahale çağrısı yapan Roth, yakın zamanda  ‘Saraybosna’da olduğu gibi, Duma’daki pazar yeri katliamı da nihayet Esad’ı sivilleri hedef almaya son vermeye zorlayabilir mi?’ gibi tweet’ler attı (@KenRoth, 16 Ağustos). Bu ifadenin içerdiği anlam açıktır: Sivillerin ‘katledilmesini’ durdurmak için, Yugoslavya’ya ve daha sonra Sırbistan’a açılan ABD-NATO savaşı gibi bir askeri müdahale olmalıdır. Bu tweet’in, herhangi bir soruşturma olmaksızın, Duma’daki olayı takip eden birkaç saat içinde atıldığı belirtilmelidir.  Roth ve dolayısıyla yöneticisi olduğu İnsan Hakları İzleme Örgütü, şu tür budalaca tweet’lerle, sahip olabileceği tarafsızlıktan geriye ne kalmışsa onları da ortadan kaldırıyor: ‘Duma’daki pazar yeri katliamı, Esad’ın bu savaşı nasıl yürütmeyi seçtiğini gösteriyor: kasten ve sivillere karşı’  (@KenRoth, 16 Ağustos). Bu, açıkça yanlı ve tamamen temelsiz bir iddiadır. Roth, bu tweet’i saldırının gerçekleştiği gün atarken, ölenlerin kimlikleri hakkında da, Suriye hükümetinin gerekçeleri konusunda kesinlikle hiçbir şey biliyor olamazdı.  Burada, emperyalizmin bir dalkavuğundan, insan hakları savunucusu maskesi takmış bir savaş şahininden pek de fazlası olmadığını açığa çıkarıyor.” [Alıntının yapıldığı yer: Duma’daki pazar yeri saldırısı: Müdahale için imal edilmiş bir bahane mi?]

“Geçen hafta İnsan Hakları İzleme Örgütü müdürü Kenneth Roth’un, Suriye hükümetini ayrımsız bir şekilde “varil bombası” kullanmakla suçlamak üzere İsrail’in Gazze’de sebep olduğu yıkıma ait bir fotoğraf kullandığını farkettik.  Bunun üzerine şunu yazdık: ‘Bu, HRW’nin, ABD emperyalizminin şu anki düşmanlarını ABD imparatorluğunun ve/veya dostlarının sebep olduğu hasara yol açmış gibi betimlemek üzere, yanlış atıflı fotoğraflar kullanmasının en az üçüncü örneği. Bu yalnızca HRW’nin yanlılığının sonucu değildir. Bu, bilerek ve isteyerek yapılan bir hiledir.’” [Alıntının yapıldığı yer: HRW’den Kenneth Roth, yine sahte bir resimle temelsiz suçlamalarına devam ediyor]

Sınır Tanımayan Doktorlar: “Sınır Tanımayan Doktorlar bütünüyle, Suriye ve komşu İran’da rejim değişikliği de dahil olmak üzere, Wall Street ve Londra’nın kolektif dış politikasının arkasında bulunan şirket-finans çıkar çevreleri tarafından finanse ediliyor.  Sınır Tanımayan Doktorlar’ın kendi yıllık raporu (2010 raporu incelenebilir) mali bağışçılar arasında Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Google, Microsoft, Bloomberg, Mitt Romney’nin Bain Capital’i ve bir dizi başka şirket-finans çıkar çevresini sıralıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar teşkilatının danışma kurulu içinde ayrıca Goldman Sachs’tan  Elizabeth Beshel Robinson gibi bankerler de yer alıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın sözde “bağımsız” olma ve “yardım” iddialarını daha da karmaşıklaştıran şey, tıbbi merkezlerinin Suriye’de teröristlerin elinde olan bölgelerde, özellikle de Suriye’nin NATO üyesi Türkiye ile olan kuzey sınırı üzerinde kurulmuş olması. Sınır Tanımayan Doktorlar’dan Stephen Cornish, NPR’ye verdiği bir röportajda, örgütünün Suriye çatışmasına müdahil olmasını niteliğini açığa çıkarmış ve yardımın Suriye hükümetinin kontrolünün dışındaki bölgelere gönderildiğini, örgütünün de bu bölgelerin dışında merkezler kurduğunu ifade etmişti. (…) Bir başka deyişle, Wall Street’in finanse ettiği bu kuruluş, Batı ve bölgesel müttefikleri tarafından silahlandırılıp finanse edilen ve çoğu El Kaide’yle ve onun de facto siyasi kanadı Müslüman Kardeşler’le bağlantılı olan, yahut doğrudan doğruya üye olan yabancı savaşçılar olduğu açığa çıkmış militanlara destek sağlamaktadır. Bu sözde “uluslararası yardım” örgütü gerçekte Suriye’ye yönelmiş örtülü askeri aygıtın bir diğer çarkından başka bir şey değildir ve bir tıp müfrezesi işlevi görmektedir.” [Alıntının yapıldığı yer: Suriye’deki kimyasal silah iddialarının arasındaki “doktorlar” teröristlere yardım ediyor]

İnsan Hakları için Fizikçiler (PHR): “Cesur, fakat bazen doğru olmayan iddialarda bulunuyorlar. (…) Yakın zamanda PHR tarafından yayınlanan bir basın bülteni, “Yeni harita hükümet güçlerinin kasten Suriye’nin tıp sistemini vurduğunu gösteriyor” başlığını taşıyor. Bu dikkat çekici ve etkileyici görünüyor, fakat gerçeklikten uzak. Örneğin, bir Suriye hastanesine yönelik gerçekleşen en dramatik saldırılardan biri, Halep’teki El Kindi Hastanesi’ne yönelik intihar saldırısı idi.  Ancak PHR haritası, saldırıyı “hükümet güçleri” tarafından gerçekleştirilmiş gibi gösteriyor. Bu saldırıdan kimin sorumlu olduğuna dair hiçbir şüphenin kalmaması için, okuyucuların isyancılar tarafından yayınlanmış 3 dakikalık videoya bakmaları yeterlidir.” [Alıntının yapıldığı yer: Suriye’deki şu klorin gazı saldırıları hakkında]

PURPOSE Inc.: “Bu bir uluslararası Halkla İlişkiler firması. CEO’su, Avaaz’ın eş-kurucularından olan Jeremy Heimans. Başkanı, ABD Dünya Ekonomik Forumu’nun (Dünya Sosyal Forumu’nun anti-tezi) önceki CEO’su olan Kevin Steinberg.  Web siteleri, amaçlarını şu cümleyle ifade ediyor: “Purpose, dünyanın en büyük sorunlarını ele alacak hareketleri inşa eder ve hızlandırır.” Bu örnekte “sorun”, Suriye semalarını ve topraklarını ele geçirme konusundaki tereddüttür. Büyükçe bir bedel karşılığında “Purpose” kamuoyunu aldatacak ve bu tereddütü kıracaktır. Bu amaç doğrultusunda Purpose, ‘Suriye Kampanyası’nı yaratmıştır.” [Alıntının yapıldığı yer: Hayli etkili manipülatörlerin yedi adımı: Beyaz Miğferler, Avaaz, Nicholas Kristof ve Suriye’de uçuşa yasak bölge]

“Purpose Inc. (eş kurucularıyla birlikte) The Economist ve Forbes gibi yüksek finans çevrelerine ait web sayfalarının favorisidir ve Google, Audi, Amerikan Sivil Özgürlükleri Birliği (ACLU), The Bill ve Melinda Gates Vakfı ile, dünyanın en güçlü şirket ve kuruluşlarını meydana getiren pek çok başkasına danışmanlık hizmetleri ve markalama/pazarlama kampanyaları satmaktadır. Kuruluş 2012 yılında yatırımcılarından gelen yardımları 3 milyon dolara yükseltti. Purpose’un kâr gütmeyen koluna hibe sunan Ford Vakfı, “geleceğin birinci sınıf sosyal örgütlenmelerinden birini” şekillendirdiği değerlendirmesini yapıyor. Başlangıçta, 2011’de 350.org ile birleşecek olan 1Sky’ı meydana getirmiş olan Rockefeller gibi pek çok başka vakıf gibi Purpose da “sosyal hareketlerin yaratıcısı” işlevi görüyor.” [Alıntının yapıldığı yer: Avaaz, Purpose & İmparatorluk için nefret satma sanatı]

“Suriye Kampanyası”: “Suriye Kampanyası 2014 baharında başladı. (…) Suriye Kampanyası’nıKuzey İrlanda’da doğan ve muhtemelen hiçbir zaman Suriye’ye gitmemiş olan Anna Nolan yönetiyor. Suriye Kampanyası, Beyaz Miğferler’in savunulmasına ilave olarak, “Suriye Gezegeni” isimli yeni bir sosyal medya kampanyasını yaygınlaştırıyor. Dış müdahale ve savaş yönündeki ince bir örtüyle örtülmüş bir çaba içinde dünyaya, Suriye’ye dikkat etmesi yönünde duygusal çağrılar yapıyor. Web sitelerinde söylendiğine göre Suriye Kampanyası, başlangıç finansmanını, parasını petrol ve doğalgaz sanayiinden elde etmiş bir milyarder olan  Eyman Asfari’nin vakfından aldı. (…) İlk çabalarından biri, Haziran 2014’te Suriye’de yapılan başkanlık seçimleri hakkındaki tanıtım ve bilgilendirmeleri engellemeye çalışmak oldu. Bu doğrultulda “Suriye Kampanyası” Facebook’a, Suriye’deki seçimler hakkındaki reklam ve tanıtımları kaldırması için baskı yaptı. O tarihten itibaren Suriye Kampanyası, her türden sosyal ve geleneksel medya aracını kullanarak, bebekleri olan “Beyaz Miğferler” hakkında dev bir medya duyurusu ve mitolojisi imal etti. Kampanyalar büyük ölçüde olgulardan yoksun. Örneğin Suriye seçimleri onlar ve John Kerry tarafından  kolayca önemsizleştirildi ancak milyonlarca Suriyeli tarafından ciddiye alındı.” [Alıntının yapıldığı yer: Hayli etkili manipülatörlerin yedi adımı: Beyaz Miğferler, Avaaz, Nicholas Kristof ve Suriye’de uçuşa yasak bölge]

Beyaz Miğferler (White Helmets) / “Suriye Sivil Savunma”: “Bu, yoğun bir şekilde Suriye’deki sivil kurtarma çalışanları olarak pazarlanan yeni bir örgüt. Gerçekte ise Beyaz Miğferlerİngiltere ve ABD tarafından yaratılan bir proje. Sivillerin Türkiye’de eğitilmesi, eski İngiliz ordusu subayı ve halen yüklenici olan James Le Mesurier tarafından denetleniyor. Programın yaygınlaştırılması işi, milyarder Eyman Asfari’nin vakfı tarafından desteklenen “Suriye Kampanyası” tarafından gerçekleştiriliyor. Beyaz Miğferler’in bir halkla ilişkiler projesi olduğu açıktır. (…) Beyaz Miğferler, Halep ve İdlib’in Nusra (El Kaide) kontrolündeki bölgelerinde çalışmaktadır.” “Beyaz Miğferler’in temel fonksiyonu propagandadır. Kuruluş Esad hükümetini şeytanlaştırmakta ve doğrudan dış müdahaleyi teşvik etmektedir. Beyaz Miğferler’in liderleri yakın zamanda birWashington Post başyazısını kaleme almıştı. Beyaz Miğferler ayrıca sosyal medyada çok aktif olup  Twitter, Facebook vs.de varlık göstermektedir.  Web sitelerinde söylendiğine göre Beyaz Miğferler’le irtibat kurmak için Suriye Kampanyası’na e-posta gönderilebilir, bu ise aralarındaki ilişkinin altını çizmektedir.” [Alıntıların yapıldığı yerler: Suriye’deki şu klorin gazı saldırıları hakkındaHayli etkili manipülatörlerin yedi adımı: Beyaz Miğferler, Avaaz, Nicholas Kristof ve Suriye’de uçuşa yasak bölge]

*Suriye hakkında bilgi sunma iddiasındaki farklı tipteki bir “grubu” (tek adam gösterisini) dahil etmek üzere yapılan GÜNCELLEME:

SOHR (Suriye İnsan Hakları Gözlemevi): “Gerçekte, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi uzun süre önce, Rami Abdül Rahman tarafından İngiltere’nin dış kısımlarındaki evinden yönetilen absürd bir propaganda cephesi olarak ifşa edildi. Aralık 2011 tarihli ve “Coventry – önde gelen Suriyeli aktivistin alışılagelmemiş yuvası” başlıklı bir Reuters yazısına göre Abdül Rahman, sözde “Suriye muhalefeti”nin parçası olduğunu ve Suriye Devlet Başanı Beşar Esad’ı devirme arayışı içinde olduğunu kabul ediyor. (….) Bundan daha güvenilmez, dengesiz, taraflı bir bilgi kaynağı olamaz, lakin geride kalan iki yıl boyunca onun “Gözlemevi” Batı medyasının türettiği sonu gelmez propaganda yağmuru için yegane bilgi kaynağı işlevi gördü… The New York Times da ilk defa, Abdül Rahman’ın faaliyetlerinin gerçekten de Avrupa Birliği tarafından ve adını vermek istemediği bir “Avrupa ülkesi” tarafından finanse edildiğini açığa çıkardı…  Abdül Rahman İngiliz Dışişleri William Hague’a doğrudan erişim sağlayabiliyor ve onunla birkaç kez, Londra’daki Dışişleri Bakanlığı ofisinde şahsen görüştüğü belgelendi.” [Alıntı yapılan yer: İFŞA EDİLDİ: Suriye İnsan Hakları Cephesi, AB’nin finanse ettiği bir hile]

Eva Barlett – Syria Solidarity Movement

Çev: Selim Sezer

www.medyasafak.net

 

0
Would love your thoughts, please comment.x