Merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın İran’ın başkenti Tahran’da Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde verdiği konferans.

Burası Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Zamanımız çok kısıtlı olduğundan dolayı hemen konuya giriyorum. Bildiğiniz gibi yeryüzünde Allah’a şükür 1,5 Milyar Müslüman mevcuttur. Ve bu Hakk’ı temsil etmektedir. Bizim Amentü’müz altı maddedir; Biz Elhamdulillah Allah’a inanıyoruz, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirileceğimize, hayır ve şer’in Allah’tan olduğuna ve hesap gününe inanıyoruz.

Altı şeye inandığımızı söylediğimiz halde sayarken yedi şeyden bahsediyoruz. Bunun sebebi; imanın temeli, asıl önemli kısmı ahirete iman’dır. Onun için hem *“Yevme’l Ahiri”*, hem de *“Vel Ba’su baedel mevt”* diyoruz. İmanın mühim kısmı ahirete iman olduğu için ondan iki defa bahsediyoruz.

Allah bizi imanımızdan ayırmasın. İslam’sız saadet olmaz. Kim söylüyor bunu? Cenabı Allah Kuran-ı Kerim’de buyuruyor. Kuran-ı Kerim 23 senede nazil oldu, en son veda hutbesinde okuduğu üç tane Ayet-i Kerime ile tamamlandı. Bu ayeti kerimelerle Cenab-ı Hakk son tebliğ olarak bize ne buyuruyor?:

“Bugün dininizi kemale erdirdim.”* Niçin? Çünkü Kuran-ı Kerim tamamlandı. Sizin için ne lazımsa hepsini bildirdim, Hiç noksan bırakmadım. Kemale ermekten maksat budur. İkinci Ayeti Kerime’de ne buyuruyor? : *“Böylece nimetlerimi tamamladım.”* Biz sizi insan olarak yarattık, nebatlardan hayvanlardan üstün kıldık. Size dört tane meziyet verdik. Siz doğru ile yanlışı ayırabilirsiniz. İyi ile kötü, güzel ile çirkini ayırabilirsiniz, faydalı ile zararlıyı ayırabilirsiniz, zulüm ile adaleti ayırabilirsiniz. Bunu hayvanlar ve nebatlar yapamaz. Ancak siz Eşref-i Mahlukat’sınız, meleklerden de üstünsünüz. Nasıl oluyor da meleklerden üstün oluyoruz? Melekler Cenab-ı Hakk’ın emrini yerine getirirler. Bir bakıma robot gibidirler. İnsana ise irade-i cüziye verilmiştir. “Ey kulum sana doğru ile yanlışı ayırma kabiliyeti veriyorum. Doğruyu ve yanlışı ayır. Ama sonra seni serbest bırakıyorum. İstersen doğruya hizmet eder, iyi insan olur, Benim rızamı kazanır cennete gidersin.İstersen şerre hizmet eder, cezanı çekersin.” İnsanı şereflendirmek için Cenabı Hakk böyle yaratmıştır. Yeryüzünde 6 Milyar insan var ve 1,5 Milyarı Müslümandır. Geriye kalanlar çeşit çeşit dinlere, ırklara mensuptur.

Hadis-i Şerif’te : *“El İslamu Ümmeten Vahide”* buyurulmuştur. Ve aynı şekilde “El Küfrü Milletün Vahide” buyurulmuştur. Kardeşimizin buyurduğu gibi bunun manası “Küfür bir merkezden idare edilir.” Bu merkez neresidir? Dünya Siyonizmi’dir. İslam’ın amentüsünü konuştuk. Siyonizm’in amentüsü nedir? Siyonizm 5767 sene önce Mısır’da yaşayan Beni İsrail’in arasında *Kabala* adlı bir adamın yazdığı kitaba dayanmaktadır. Ben-i İsrail hak kitap olarak Hz. Musa’ya gönderilen Tevrat’ı tahrif edip Kabala’yı onun yerine koydular. İster Kabala’ya, ister Tevrat’a bakın Siyonizm’in amentüsünün dört madde olduğunu görürsünüz. Siyonizm’in amentü’sü dört maddedir.

*Bir;* “Biz Ben-i İsrail ırkı üstün insanlarız. Cenabı Allah insan olarak bizi yarattı. Diğer insanların hepsini bize hizmet etsinler diye maymun olarak yarattı.

*İkincisi;* “Beni İsrail dünyanın efendisi diğerleri kölesi olacaktır çünkü bunun için yaratılmışlardır.Bu amaca ulaşmak için bizim üç şey yapmamız lazım. Sürgündeki Yahudileri Filistin’de toplamak. Fırat ile Nil arasındaki Arzı Mevud’un hepsini kuşatacak şekilde Büyük İsrail’i kurmak ve emniyetini sağlamak.

Bunun için de Fas’dan Endonezya’ya kadar 28 ülkenin yönetimini elinde tutmak. İran’ı İsrail’in emniyeti için ben idare edeceğim diyor. Türkiye’de Selçuklular ve Osmanlı’nın mirasçısı bağımsız bir devlet olmayacak. Çünkü bu İsrail için tehtidtir. Böylece İsrail’in emniyeti sağlanacak. Mescid-i Aksa yerine Süleyman Mabedi yeniden yapılacaktır. Bu maddeleri gerçekleştirirsek bizim mesihimiz -İsa (a.s.) değil- yeryüzüne inecek, Davut a.s.’nin tahtına Yahudi Kralı olarak oturacak ve Ben-i İsrail’in dünya hakimiyetini ebediyen perçinleyecektir. Bunun için İsrail ile barış antlaşması olamaz. Çünkü bunlar İsrail’in dini inancıdır ve dini inançlarını da değiştirecek değillerdir. Hicret Miladi 622 yılında olmuştur. Ve Hicretle İslam Devlet’i kurulmuştur. Yeryüzünde böylece Hakk’ın hakim olduğu bir medeniyet varolmuştur.

Biz aslında Asrı Saadet zamanında maddi kuvvet olarak da en büyük kuvvettik. 1100 sene dünyaya İslam hakim oldu. 1683’te Viyana Muhasarası hedefine ulaşmayınca bu sefer maddi güç Siyonizm’in eline geçti. 350 senedir Siyonizm’in dünyasında yaşıyoruz. Onun için savaş, kan, gözyaşı görüyoruz. Mesut bir dünya meydana getirebilmek için Yahudi dünyası yerine İslam dünyasını yeniden kurmak lazım. Siyonizm bir timsaha benziyor. Bu timsahın üst çenesi ABD’dir, alt çenesi AB’dir, kuyruğu İsrail’dir, gövdesi Müslüman ülkelerde de bulunmak üzere devlet idarecileri, medya, işadamları, sanayicilerden müteşekkil olan işbirlikçilerdir.

Yahudilik dini aynı zamanda bir ırk olduğu için çoğalmıyor. Bir insanın Yahudi olabilmesi için en azından annesinin Yahudi olması gerekiyor. Dünyada 6 milyar insanın içinde 30 milyon Yahudi var. Yahudi’ye deseniz ki; “Siz 30 Milyon insan nasıl dünyaya hakim olursunuz? Sizi her bir kazaya kaymakam yapsak nüfusunuz kaymakam olmaya yetmez.” Yahudinin cevabı ne oluyor; “Kim biz mi? Yahu siz ayakta uyuyorsunuz. Biz zaten dünyaya hakimiz” diyor. Ve tabi bu sözde büyük bir haklılık payı var. Çünkü Yahudi bir yandan faizci, kapitalist nizam ile para gücünü eline geçirmiş, faiz ile bizi sömürüyor. Papalık faize karşıydı. Fakat Komunizm çökünce ortada Kapitalizm kaldı. Şimdi Papalık Suudi Arabistan’da Rabıtaya müraacat ediyor. Diyor ki; “Biz asırlar boyu faizin karşısında durduk ancak Komünizm çöktü ortalıkta Kapitalizm kaldı. Şimdi bugüne kadar karşısında olduğumuz Faizci Kapitalizm’e hizmet mi edeceğiz?

Biz inanıyoruz ki bir adil nizam vardır. Ama bizim kitabımızda buna ait esaslar yazmıyor. İslam ise bunu her açıdan tayin etmiş, tespit etmiştir. Gelin bize yardımcı olun, öğretin, bu adil düzeni kuralım. Bu faizci kapitalist nizam Protestan mezhebinin dini nizamıdır. Bunun için Yahudi, Hristiyanlığı değiştirmiş Protestanlığı kurmuştur. Böylece bütün dünyayı faiz ile sömürüyor. ABD’de evangelist tarikatini kurmuştur. Bugün 90 Milyon mensubu vardır. Bütün ABD Cumhurbaşkanları bu mezhebin mensubudur. Bush ne diyor? “Irak’ın işgalini bana İsa (a.s) vazife olarak verdi” diyor. Bill’e ne diyor? Benim Irak harbine iştirakimde asıl faktör Hristiyan oluşumdur” diyor. Bunlar Hristiyan değil mi? Niye Yahudi için çalışıyor? Çünkü Yahudi bunları aldatmıştır.

“Siz Hz. İsa (a.s)’ın yeryüzüne gelmesini beklemiyormusunuz? Biz de O’nu bekliyoruz” diyor. Halbuki yalan söylüyor. Çünkü Yahudilerin mesihi ayrı bir mesihtir. “Sizin elinizdeki incilde Hz. İsa (a.s)’ın gelmesine dair hiçbir açıklama yoktur. Bizim tevratımızda ise bu konu teferruatlı olarak anlatılmıştır. Tevratın dediğini yapalım Hz.İsa (a.s) gelsin.” diyorlar. Hristiyanlar 19. Haçlı Seferi’ni bunun için yaptılar. Yahudiler böylece Hristiyanları kullanıyorlar. Buradan Hacca uçak ile gitseniz bilet parasının %9’unu Yahudinin eline ödemeden gidemezsiniz. Çünkü serbest hava bölgesinde uçabilmek için uçağın IATA üyesi olması gerekiyor. IATA Rockfeller Yahudi üçyüzler meclisinin başkanıdır, Yahudi kuruluşudur. Öyleyse gemiyle gidelim derseniz bu sefer %9’unu Loyd denilen Yahudi’ye ödeyeceksiniz.

Türkiye’den İran’a para gönderemezsiniz. Yahudi bankası araya girecek, %1’ini komisyon olarak alacak, para öyle gelecektir. Mal alamazsınız çünkü Akreditif açacaksınız ancak Yahudi Bankası açabilir. %5’ini Yahudi’ye ödeyeceksiniz. Dolar Yahudi parasıdır. ABD dışındaki ülkelerde 5 Trilyon Dolar para vardır. 5 Trilyon Dolarlık da ABD tahvili var. Bütün ülkelerin Merkez Bankaları’nın rezervleri ABD’de duruyor. Biz buna üçkağıt oyunu diyoruz. Dünyada 6 Milyar insan var ve bir senede 75 Trilyonluk mal alışverişi yapılıyor. 37,5 Trilyon Dolar Yahudi’ye ödüyoruz. Bunları niçin söylüyorum? Siyonizm demek sadece İsrail ve ABD demek değildir. Bütün bir timsah dünyayı avcunun içine almış, hepimizi fiilen köle yapmış, Gazze’de çoluğu çocuğu öldürüyor. Bu beladan insanlığı nasıl kurtarabiliriz? Çünkü Büyük İsrail, Yahudilerin dini inancıdır.

Her İsrail Cumhurbaşkanı’nın şu sözü vardır; “Bizim iki tane haritamız var. Birisi duvardaki, bir de kalbimizdeki haritadır. İşte İsrail budur. Peki biz Müslümanlar olarak ne yapıyoruz? İslam Konferansı toplanıyor. Sonra nihai bir bildiri yayınlıyoruz. Ne diyoruz O nihai bildiride? “ABD Irak’tan bir an evvel çıkmalıdır.” Rockefeller bunu televizyondan izlediği zaman keh keh gülüyor, kahvesinden bir yudum alıyor ve diyor ki; “Siz Müslümanlar bu boş nihai bildirilerle vakit kaybedip durun. Biz hedefimize adım adım yürüyoruz haberiniz olsun” diyor.

“Biz İran olarak atom bombası yapıyor, silahlar üzerinde bir çok keşif yapıyoruz” diyerek sakın ha kendinizi aldatmayın. Böyle giderseniz yüz senede bile ABD ve İsrail’e yetişemezsiniz. Ne olacak? Aklımızı başımıza alacağız. Bir tek çare vardır. Yeni bir dünya kuracağız. Kuran-ı Kerim nizamına dayanan bir dünya… Çünkü İslam’sız saadet olmaz. Bu dünyayı nasıl kuracağız? Ben 28 Haziran 1996’da Başbakan oldum. Meclisten güvenoyu aldım ve Başbakan koltuğuna oturdum. İlk ziyaretime gelen ABD elçisi oldu. Bana şunu söyledi; “Biz biliyoruz ki sizin davanız İslam’dır. Başbakan oldunuz. Bu bizim hoşumuza gitmedi ama beraber çalışmaya mecburuz. Ben size geldim ve diyorum ki sizinle beraber çalışabiliriz. 6 tane şartımız var.

Birincisi;* “İran ile ticari münasebetinizi 50 milyon doların üzerine çıkartmayacaksınız.”

*İkincisi;* “İrana gitmeyeceksiniz.”

*Üçüncüsü;* ABD üslerine dokunmayacaksınız.”

*Dördüncüsü;* ” Diğer Müslüman ülkelerle de ticaretinizi arttırmayacaksınız.”

*Beşincisi;* ” Çekiç güç askeri işgal kuvvetlerimizi dışarı çıkartmayacaksınız.”

*Altıncısı;* “Irak boru hattını açmayacaksınız.”

Bizim meşhur sadrazamımız *Ali Paşa’nın bir sözü vardır; “Ben mühim bir iş yapmak istediğim zaman önce Rus Elçisi ile konuşurum. Ne derse tersini yaparım” Ben de ABD elçisinin söylediklerinin hepsinin tersini yaptım. İlk ziyaretimi İran’a yaptım. “İran ile ticari münasebetinizi 50 milyon doların üzerine çıkartmayacaksınız.” demişlerdi, sadece doğalgaz antlaşması 2,5 Milyar Dolar oldu. Ve ilan ettim ki; Türkiye ile İran arasındaki Ticari Münasebet Hacmi 10 Milyar, 20 Milyar değil, Almanya ile Fransa arasındaki ticaret nekadar ise okadar olur dedim. 15 gün sonra ABD Dış İşleri Bakanı Warren Christopher Ankara Elçisi Grossman’a -iki yahudi- “Ne yapın, edin askeri ihtilal yapıp Refah Partisi’ni iktidardan uzaklaştırın.” diye kripto gönderdi. Bu kripto bizim elimizde bulunuyor. Ben niye bunları söylüyorum?

Biz dua ediyoruz ki İran İslam inkılabı amacına ulaşsın ve muhafaza edilsin. Ama biliyorum ki İsrail’in hedefi bizim olduğumuz gibi aynı zamanda sizsiniz.

Buradaki İnkılabın hedefine ulaşmaması, engellenmesi için ne lazımsa yaparlar. Ve dikkat edin buna fırsat vermeyin. Çünkü Siyonizm mikrobu 5700 senelik bir mikroptur. ABD’nin 40 tane uçak gemisi var. “İran Körfezine getirir, Tahran’ı füze ile döverim.” diyor. Biz ne yapacağız? Bekleyecekmiyiz? 41 tane uçak gemisi mi yapalım diyeceğiz? Bunu yapmak istesek gelip bombalayacak. 41 uçak gemisinin parasını nereden bulacağız? Biz onu yapana kadar O 80 tane daha yapacak. Siyonizm’in önüne nasıl geçeceğiz?

Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim’dir. Teknoloji İslam için en büyük Rahmettir. Biz uçak gemisi yapacağımıza, o uçak gemisinin atmış olduğu füzeyi kontrolümüz altına alarak, geri çevireceğiz ve o füzeyi atan ABD uçak gemisinin üzerinde patlatacağız. Bu mümkün mü? Evet, elektronikte mümkündür. Buradan oturup düğmeye basacağız. Tahran havaalanından pilotsuz bir uçak kalkacak. Önümüzdeki ekrandan o uçağın gördüğü herşeyi biz de göreceğiz. Bu uçağı elektronik olarak kumanda edip Tel-Aviv’e göndereceğiz. Ağaçların arasından yere indireceğiz. Uçağın içinden bir köstebek çıkacak, duvardan atlayıp içeri girecek, İsrail’in Atom Santrali’ni içindeki füze ile yıkacak. Mümkün mü bu? Ben uzmanlara göstermek üzere video filmler getirdim. Teknoloji’de yapılacak sonsuz işler var.

Türkiye ve İran bir çekirdektir

İran inkılabı yeni bir dünyaya açılan kapıdır. Türkiye ve İran bir çekirdektir. Bu çekirdeğin etrafında D-8’ler, D-8’in etrafında D’60, 60 tane müslüman ülke, onun etrafında ezilen yüz ülke. Rusya, Çin, Hindistan, Afrika, Güney Amerika… 5 Milyar insanı adil nizam etrafında toplayacağız. İslam Dinarı’na geçeceğiz. Kendi Birleşmiş Millet’lerimizi, kendi NATO’muzu kuracağız. Böylece yeni bir dünyayı tesis edeceğiz.

İslam Birliği ile… Cenabı Allah *İbrahim Suresi 46.* Ayetinde şöyle buyuruyor; *“Onların dağları yerinden oynatacak kadar kuvvetli organizasyonları olsa bile, bilesiniz ki ancak Allah’ın dediği olur. Siz ihlasla Allah’ın yolunda çalışırsanız o takdirde Ben size yardım ederim. Ancak siz galip gelirsiniz, kimse size karşı galip gelemez. Ben bundan önce Tahran’a geldim ve D-8’leri kurduk. Şimdi iki şey için geliyorum.

Birincisi; İran İnkılabı’nı hedeflerine ulaştırmak. Bunun için en az iki şeyin süratle yapılması gerekiyor. İslami İktisadi Nizam’ın kurulması lazım. Faizsiz, Hakk’ı üstün tutan nizam.

İkincisi; Bütün okul kitaplarının değiştirilmesi lazım. Çünkü bu kitaplarda İsrailiyat var, bu kitaplarda İfsad var. Gelişimin ikinci gayesi İranlı kardeşlerimizle beraber yeni bir dünyayı kurmaya başlamak. Bunun için inşallah ekonomik işbirliğini nasıl yapacağımıza dair müesseseler kuracağız. Teknolojide işbirliğini nasıl yürüteceğimize dair. Kadını, Çocuğu, Aileyi nasıl koruyacağımıza dair. Yeni dünyayı nasıl kuracağımıza dair. İnanırsanız üstünsünüz. Allah yardım edecek, Türkiye ve İran çekirdeği yeni dünya ağacını ortaya koyacak inşallah. Sabırla dinlemek lütfunda bulundunuz hepinize çok teşekkür ederim.”

kudusgunu.com