Bugün Hizbullah hareketiyle özdeşleşmiş sembol bir şahsiyet olduğu herkes tarafından kabul edilen İmad Muğniye’nin ismi, şahadetine dek çok az kimse tarafından işitilmiştir. İmad Muğniye’nin tüm askeri eylemliliğinde bilfiil ve birinci olarak rol oynadığı Hizbullah, adını ilk olarak Amerikalı ve Batılı işgalcileri Lübnan’dan apar topar kaçmak zorunda bırakan 1983 yılındaki eylemleriyle duyulmuştur.

0
Would love your thoughts, please comment.x